open access

Vol 4, No 2 (2009)
Review paper
Published online: 2009-02-25
Get Citation

Zapalenie wsierdzia w prawych jamach serca u pacjenta z rozrusznikiem/ /kardiowerterem-defibrylatorem serca - niedoceniony problem diagnostyczny i leczniczy

Barbara Małecka, Andrzej Kutarski, Andrzej Ząbek
Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(2):102-104.

open access

Vol 4, No 2 (2009)
Review Papers
Published online: 2009-02-25

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono poglądy na temat zapalenia wsierdzia w prawych jamach serca u chorych z rozrusznikiem (PM)/kardiowerterem-defibrylatorem (ICD). Wskazano na konieczność diagnostyki tego schorzenia u każdego pacjenta z PM/ICD z objawami schorzeń pulmonologicznych, podkreślając znaczenie echokardiografii przezprzełykowej. Leczeniem z wyboru jest antybiotykoterapia i usunięcie układu PM/ICD. Autorzy, wskazując na doświadczenia własne z 220 przezżylnych usunięć, jako metody alternatywnej do zabiegów kardiochirurgicznych, proponują stosowanie koszyczka Dottera zabezpieczającego krążenie płucne przy usuwaniu elektrod z wegetacjami większymi niż 2 cm. Ta ostatnia sugestia wymaga jednak przeprowadzenia dalszych obserwacji.

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono poglądy na temat zapalenia wsierdzia w prawych jamach serca u chorych z rozrusznikiem (PM)/kardiowerterem-defibrylatorem (ICD). Wskazano na konieczność diagnostyki tego schorzenia u każdego pacjenta z PM/ICD z objawami schorzeń pulmonologicznych, podkreślając znaczenie echokardiografii przezprzełykowej. Leczeniem z wyboru jest antybiotykoterapia i usunięcie układu PM/ICD. Autorzy, wskazując na doświadczenia własne z 220 przezżylnych usunięć, jako metody alternatywnej do zabiegów kardiochirurgicznych, proponują stosowanie koszyczka Dottera zabezpieczającego krążenie płucne przy usuwaniu elektrod z wegetacjami większymi niż 2 cm. Ta ostatnia sugestia wymaga jednak przeprowadzenia dalszych obserwacji.
Get Citation

Keywords

zapalenie wsierdzia w prawych jamach serca; rozrusznik; kardiowerter-defibrylator; przezżylne usuwanie elektrod endokawitarnych; wegetacje powyżej 2 cm

About this article
Title

Zapalenie wsierdzia w prawych jamach serca u pacjenta z rozrusznikiem/ /kardiowerterem-defibrylatorem serca - niedoceniony problem diagnostyczny i leczniczy

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 4, No 2 (2009)

Article type

Review paper

Pages

102-104

Published online

2009-02-25

Page views

616

Article views/downloads

1320

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(2):102-104.

Keywords

zapalenie wsierdzia w prawych jamach serca
rozrusznik
kardiowerter-defibrylator
przezżylne usuwanie elektrod endokawitarnych
wegetacje powyżej 2 cm

Authors

Barbara Małecka
Andrzej Kutarski
Andrzej Ząbek

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl