open access

Vol 4, No 2 (2009)
Review paper
Published online: 2009-02-25
Get Citation

Skrzepliny, wegetacje, przewlekła zatorowość płucna po implantacji układu stymulującego/kardiowertującego

Barbara Małecka, Andrzej Kutarski, Andrzej Ząbek
Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(2):96-101.

open access

Vol 4, No 2 (2009)
Review Papers
Published online: 2009-02-25

Abstract

W niniejszym artykule przedstawiono aktualne poglądy na problemy wynikające z obecności przetrwałych elektrod w jamach serca, w tym znaczenia wegetacji w zagrożeniu zatorowością płucną oraz stanem zapalnym wsierdzia. Autorzy zaprezentowali swoje obserwacje wynikające z doświadczenia w leczeniu 220 pacjentów poddanych przezżylnemu usunięciu elektrod. Zaproponowano aktywne poszukiwanie wegetacji poprzez standardowe badania ultrasonograficzne, a w razie ich wykrycia wskazano na zagrożenie zatorowością płucną, oraz - przy współistnieniu cech stanu zapalnego - zdefiniowano odelektrodowe zapalenie wsierdzia w prawych jamach serca. Podsumowując, zwrócono uwagę na konieczność leczenia przeciwkrzepliwego u chorych ze stwierdzonymi wegetacjami w prawych jamach serca.

Abstract

W niniejszym artykule przedstawiono aktualne poglądy na problemy wynikające z obecności przetrwałych elektrod w jamach serca, w tym znaczenia wegetacji w zagrożeniu zatorowością płucną oraz stanem zapalnym wsierdzia. Autorzy zaprezentowali swoje obserwacje wynikające z doświadczenia w leczeniu 220 pacjentów poddanych przezżylnemu usunięciu elektrod. Zaproponowano aktywne poszukiwanie wegetacji poprzez standardowe badania ultrasonograficzne, a w razie ich wykrycia wskazano na zagrożenie zatorowością płucną, oraz - przy współistnieniu cech stanu zapalnego - zdefiniowano odelektrodowe zapalenie wsierdzia w prawych jamach serca. Podsumowując, zwrócono uwagę na konieczność leczenia przeciwkrzepliwego u chorych ze stwierdzonymi wegetacjami w prawych jamach serca.
Get Citation

Keywords

układy stymulujące/kardiowertujące serca; wegetacje; przewlekła zatorowość płucna

About this article
Title

Skrzepliny, wegetacje, przewlekła zatorowość płucna po implantacji układu stymulującego/kardiowertującego

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 4, No 2 (2009)

Article type

Review paper

Pages

96-101

Published online

2009-02-25

Page views

630

Article views/downloads

1898

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(2):96-101.

Keywords

układy stymulujące/kardiowertujące serca
wegetacje
przewlekła zatorowość płucna

Authors

Barbara Małecka
Andrzej Kutarski
Andrzej Ząbek

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl