open access

Vol 4, No 2 (2009)
Review paper
Published online: 2009-02-25
Get Citation

Elektrody endokawitarne - narastający problem elektroterapii

Andrzej Kutarski, Barbara Malecka
Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(2):83-88.

open access

Vol 4, No 2 (2009)
Review Papers
Published online: 2009-02-25

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono możliwe do zaobserwowania skutki długoletniej obecności w układzie sercowo-naczyniowym elektrod endokawitarnych, zwracając szczególną uwagę na zagrożenia wynikające z pozostawiania nieczynnych elektrod przy rozbudowie układów do stymulacji/kardiowersji-defibrylacji. Na podstawie materiału własnego opisano zjawisko wewnątrzsercowego przetarcia elektrod, które wystąpiło u 1/5 chorych leczonych techniką przezżylnego usuwania tych urządzeń. Wskazano także na większy stopień bezpieczeństwa zabiegów przezżylnych w porównaniu z metodami kardiochirurgicznymi, uważając, że tę technikę powinno się powszechniej stosować w leczeniu pacjentów z powikłaniami elektroterapii.

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono możliwe do zaobserwowania skutki długoletniej obecności w układzie sercowo-naczyniowym elektrod endokawitarnych, zwracając szczególną uwagę na zagrożenia wynikające z pozostawiania nieczynnych elektrod przy rozbudowie układów do stymulacji/kardiowersji-defibrylacji. Na podstawie materiału własnego opisano zjawisko wewnątrzsercowego przetarcia elektrod, które wystąpiło u 1/5 chorych leczonych techniką przezżylnego usuwania tych urządzeń. Wskazano także na większy stopień bezpieczeństwa zabiegów przezżylnych w porównaniu z metodami kardiochirurgicznymi, uważając, że tę technikę powinno się powszechniej stosować w leczeniu pacjentów z powikłaniami elektroterapii.
Get Citation

Keywords

powikłania elektroterapii; nieczynne elektrody endokawitarne; przezżylne usuwanie elektrod; wewnątrzsercowe przetarcia elektrod

About this article
Title

Elektrody endokawitarne - narastający problem elektroterapii

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 4, No 2 (2009)

Article type

Review paper

Pages

83-88

Published online

2009-02-25

Page views

1139

Article views/downloads

1830

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(2):83-88.

Keywords

powikłania elektroterapii
nieczynne elektrody endokawitarne
przezżylne usuwanie elektrod
wewnątrzsercowe przetarcia elektrod

Authors

Andrzej Kutarski
Barbara Malecka

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl