open access

Vol 4, No 2 (2009)
Review paper
Published online: 2009-02-25
Get Citation

Rozpoznawanie bakteryjnego zapalenia wsierdzia

Jacek Lelakowski
Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(2):78-82.

open access

Vol 4, No 2 (2009)
Review Papers
Published online: 2009-02-25

Abstract

Infekcyjne zapalenie wsierdzia to choroba wywoływana przez różnorodne mikroorganizmy. Zajmuje przede wszystkim zastawki serca i prowadzi do ich zniszczenia, a co się z tym wiąże, rozwoju niedomykalności. Najgroźniejszym powikłaniem pozasercowym jest zatorowość. Rozpoznanie opiera się na dodatnich wynikach posiewów krwi i wykazaniu za pomocą echokardiografii, zwłaszcza przezprzełykowej, obecności wegetacji. Wzrost udziału agresywnych mikroorganizmów w etiologii zapalenia wsierdzia oraz obecność protez zastawkowych, elektrod endokawitarnych czy upośledzenie odporności immunologicznej, doprowadziły do częstszego i wcześniejszego podejmowania leczenia chirurgicznego.

Abstract

Infekcyjne zapalenie wsierdzia to choroba wywoływana przez różnorodne mikroorganizmy. Zajmuje przede wszystkim zastawki serca i prowadzi do ich zniszczenia, a co się z tym wiąże, rozwoju niedomykalności. Najgroźniejszym powikłaniem pozasercowym jest zatorowość. Rozpoznanie opiera się na dodatnich wynikach posiewów krwi i wykazaniu za pomocą echokardiografii, zwłaszcza przezprzełykowej, obecności wegetacji. Wzrost udziału agresywnych mikroorganizmów w etiologii zapalenia wsierdzia oraz obecność protez zastawkowych, elektrod endokawitarnych czy upośledzenie odporności immunologicznej, doprowadziły do częstszego i wcześniejszego podejmowania leczenia chirurgicznego.
Get Citation

Keywords

infekcja układu stymulującego; odelektrodowe zapalenie wsierdzia

About this article
Title

Rozpoznawanie bakteryjnego zapalenia wsierdzia

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 4, No 2 (2009)

Article type

Review paper

Pages

78-82

Published online

2009-02-25

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(2):78-82.

Keywords

infekcja układu stymulującego
odelektrodowe zapalenie wsierdzia

Authors

Jacek Lelakowski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl