open access

Vol 4, No 2 (2009)
Review paper
Published online: 2009-02-25
Get Citation

Infekcja loży po pierwszej implantacji układu oraz po zabiegu powtórnym - różnice. Specyfika postępowania antyseptycznego przy implantacji i reoperacji układu stymulującego - elementy dyskusyjne

Dariusz Michałkiewicz, Andrzej Kutarski
Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(2):73-77.

open access

Vol 4, No 2 (2009)
Review Papers
Published online: 2009-02-25

Abstract

Ostatnio obserwuje się istotny wzrost liczby powikłań infekcyjnych po wszczepieniu stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów serca. W niniejszej pracy dokonano przeglądu literatury dotyczącej kliniki, mikrobiologii, patogenezy, diagnostyki i leczenia powikłań infekcyjnych po wszczepieniu stymulatorów serca. Prewencyjne stosowanie antybiotyków w okresie okołooperacyjnym jest jednym z najważniejszych elementów zapobiegających tym powikłaniom. Większość z nich jest spowodowana kontaminacją flory bakteryjnej skóry pacjenta w czasie implantacji urządzenia. Zakażenia układu stymulującego znacząco rzadziej występują przy pierwszej implantacji niż przy planowej wymianie. Zakażenie może być ograniczone tylko do kieszeni stymulatora, ale może też obejmować wsierdzie, prowadząc do jego zapalenia. Leczenie zachowawcze ograniczone tylko do antybiotykoterapii zazwyczaj nie wystarcza. W większości obserwacji wskazuje się, że skutecznym leczeniem zakażenia układu stymulującego jest jego całkowite usunięcie wsparte antybiotykoterapią.

Abstract

Ostatnio obserwuje się istotny wzrost liczby powikłań infekcyjnych po wszczepieniu stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów serca. W niniejszej pracy dokonano przeglądu literatury dotyczącej kliniki, mikrobiologii, patogenezy, diagnostyki i leczenia powikłań infekcyjnych po wszczepieniu stymulatorów serca. Prewencyjne stosowanie antybiotyków w okresie okołooperacyjnym jest jednym z najważniejszych elementów zapobiegających tym powikłaniom. Większość z nich jest spowodowana kontaminacją flory bakteryjnej skóry pacjenta w czasie implantacji urządzenia. Zakażenia układu stymulującego znacząco rzadziej występują przy pierwszej implantacji niż przy planowej wymianie. Zakażenie może być ograniczone tylko do kieszeni stymulatora, ale może też obejmować wsierdzie, prowadząc do jego zapalenia. Leczenie zachowawcze ograniczone tylko do antybiotykoterapii zazwyczaj nie wystarcza. W większości obserwacji wskazuje się, że skutecznym leczeniem zakażenia układu stymulującego jest jego całkowite usunięcie wsparte antybiotykoterapią.
Get Citation

Keywords

zakażenia stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów; usunięcie stymulatora; zapalenie wsierdzia; leczenie antybiotykami

About this article
Title

Infekcja loży po pierwszej implantacji układu oraz po zabiegu powtórnym - różnice. Specyfika postępowania antyseptycznego przy implantacji i reoperacji układu stymulującego - elementy dyskusyjne

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 4, No 2 (2009)

Article type

Review paper

Pages

73-77

Published online

2009-02-25

Page views

662

Article views/downloads

3656

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(2):73-77.

Keywords

zakażenia stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów
usunięcie stymulatora
zapalenie wsierdzia
leczenie antybiotykami

Authors

Dariusz Michałkiewicz
Andrzej Kutarski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl