open access

Vol 4, No 2 (2009)
Review paper
Published online: 2009-02-25
Get Citation

Powikłania stałej stymulacji serca - problem o rosnącym znaczeniu

Jacek Lelakowski
Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(2):69-72.

open access

Vol 4, No 2 (2009)
Review Papers
Published online: 2009-02-25

Abstract

Powikłania stałej elektrostymulacji serca będą się zdarzały zawsze. Ważne jest prawidłowe rozpoznanie oraz odpowiednie postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne. Najogólniej powikłania można podzielić na występujące: podczas zabiegu (stanowiące bezpośrednie zagrożenie życia), w okresie okołooperacyjnym oraz w obserwacji odległej. Te ostatnie, do których zalicza się infekcje układów stymulujących, odelektrodowe zapalenie wsierdzia, uszkodzenia mechaniczne elektrod, w tym również defibrylatorowych, zakrzepicę żylną, stanowią największe wyzwania dla współczesnej elektrostymulacji serca.

Abstract

Powikłania stałej elektrostymulacji serca będą się zdarzały zawsze. Ważne jest prawidłowe rozpoznanie oraz odpowiednie postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne. Najogólniej powikłania można podzielić na występujące: podczas zabiegu (stanowiące bezpośrednie zagrożenie życia), w okresie okołooperacyjnym oraz w obserwacji odległej. Te ostatnie, do których zalicza się infekcje układów stymulujących, odelektrodowe zapalenie wsierdzia, uszkodzenia mechaniczne elektrod, w tym również defibrylatorowych, zakrzepicę żylną, stanowią największe wyzwania dla współczesnej elektrostymulacji serca.
Get Citation

Keywords

powikłania elektryczne i nieelektryczne; powikłania wczesne i późne

About this article
Title

Powikłania stałej stymulacji serca - problem o rosnącym znaczeniu

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 4, No 2 (2009)

Article type

Review paper

Pages

69-72

Published online

2009-02-25

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(2):69-72.

Keywords

powikłania elektryczne i nieelektryczne
powikłania wczesne i późne

Authors

Jacek Lelakowski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl