open access

Vol 4, No 2 (2009)
Review paper
Published online: 2009-02-25
Get Citation

Odpowiedzialność lekarzy za powikłania zabiegów elektroterapii, czyli o potrzebie ujednolicenia protokołu świadomej zgody pacjenta na leczenie

Barbara Małecka, Janusz Małecki
Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(2):62-65.

open access

Vol 4, No 2 (2009)
Review Papers
Published online: 2009-02-25

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono zagadnienie dotyczące odpowiedzialności prawnej lekarza za powikłania zabiegów elektroterapii w różnych aspektach wynikających z obowiązujących w Polsce przepisów. Podkreślono znaczenie właściwego uzyskiwania i dokumentowania zgody na zabieg, ponieważ dotychczas różnie realizowano to w poszczególnych zakładach leczniczych. Podsumowując, zaproponowano, aby Sekcja Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wypracowała jednolity protokół przedoperacyjnej zgody na zabieg elektroterapii.

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono zagadnienie dotyczące odpowiedzialności prawnej lekarza za powikłania zabiegów elektroterapii w różnych aspektach wynikających z obowiązujących w Polsce przepisów. Podkreślono znaczenie właściwego uzyskiwania i dokumentowania zgody na zabieg, ponieważ dotychczas różnie realizowano to w poszczególnych zakładach leczniczych. Podsumowując, zaproponowano, aby Sekcja Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wypracowała jednolity protokół przedoperacyjnej zgody na zabieg elektroterapii.
Get Citation

Keywords

odpowiedzialność prawna lekarza; zgoda pacjenta; zabieg elektroterapii

About this article
Title

Odpowiedzialność lekarzy za powikłania zabiegów elektroterapii, czyli o potrzebie ujednolicenia protokołu świadomej zgody pacjenta na leczenie

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 4, No 2 (2009)

Article type

Review paper

Pages

62-65

Published online

2009-02-25

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(2):62-65.

Keywords

odpowiedzialność prawna lekarza
zgoda pacjenta
zabieg elektroterapii

Authors

Barbara Małecka
Janusz Małecki

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl