open access

Vol 4, No 3 (2009)
Prace badawcze
Published online: 2009-04-17
Get Citation

Dziesięcioletnia obserwacja dorosłych pacjentów po wewnątrzszpitalnym zatrzymaniu krążenia

Paweł Franczuk, Krzysztof Rewiuk, Jerzy Gąsowski, Piotr Faryan, Haghighi Massod Vadiee, Tomasz Grodzicki
Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(3):182-186.

open access

Vol 4, No 3 (2009)
Prace badawcze
Published online: 2009-04-17

Abstract

Wstęp: Celem pracy była charakterystyka pacjentów z wewnątrzszpitalnym zatrzymaniem krążenia oraz ocena przeżycia badanych w czasie 10-letniej obserwacji.
Metody: Grupę badaną stanowili pacjenci hospitalizowani w klinice chorób wewnętrznych (w tym na oddziale intensywnej terapii) w latach 1995–1997, u których w czasie hospitalizacji wystąpiło zatrzymanie krążenia. Zdefiniowano prawdopodobne (kardiogenne i niekardiogenne) przyczyny zatrzymania krążenia oraz jego mechanizm (migotanie komór/częstoskurcz komorowy, inny). Przeanalizowano liczbę zgonów w czasie pierwszych 24 godzin od epizodu zatrzymania krążenia, w czasie całego pobytu w szpitalu, po roku, a także po 5 i 10 latach.
Wyniki: W badanym okresie wystąpiły 152 epizody zatrzymania krążenia. Resuscytacja powiodła się w 83 przypadkach. W tej grupie u 66% pacjentów wystąpiło zatrzymanie krążenia z przyczyn kardiogennych, u 50,6% w mechanizmie migotania komór. W czasie pobytu w szpitalu zmarło 90% chorych (38,5% w czasie pierwszych 24 godzin po epizodzie), a 10% przeżyło okres hospitalizacji i zostało wypisanych ze szpitala. Tylko 2 osoby z tej grupy (2,4%) przeżyły kolejne 5 lat. Nikt nie przeżył 10 lat.
Wnioski: Zatrzymanie krążenia na oddziale chorób wewnętrznych charakteryzuje się dużym ryzykiem zgonu w czasie hospitalizacji oraz bardzo niekorzystnym rokowaniem odległym. Niekardiogenne przyczyny zatrzymania krążenia, względnie częste w przypadku wewnątrzszpitalnych epizodów, wiążą się z lepszym przeżyciem po pierwszych 24 godzinach, co jednak nie poprawia całkowitego przeżycia do momentu wypisania ze szpitala.

Abstract

Wstęp: Celem pracy była charakterystyka pacjentów z wewnątrzszpitalnym zatrzymaniem krążenia oraz ocena przeżycia badanych w czasie 10-letniej obserwacji.
Metody: Grupę badaną stanowili pacjenci hospitalizowani w klinice chorób wewnętrznych (w tym na oddziale intensywnej terapii) w latach 1995–1997, u których w czasie hospitalizacji wystąpiło zatrzymanie krążenia. Zdefiniowano prawdopodobne (kardiogenne i niekardiogenne) przyczyny zatrzymania krążenia oraz jego mechanizm (migotanie komór/częstoskurcz komorowy, inny). Przeanalizowano liczbę zgonów w czasie pierwszych 24 godzin od epizodu zatrzymania krążenia, w czasie całego pobytu w szpitalu, po roku, a także po 5 i 10 latach.
Wyniki: W badanym okresie wystąpiły 152 epizody zatrzymania krążenia. Resuscytacja powiodła się w 83 przypadkach. W tej grupie u 66% pacjentów wystąpiło zatrzymanie krążenia z przyczyn kardiogennych, u 50,6% w mechanizmie migotania komór. W czasie pobytu w szpitalu zmarło 90% chorych (38,5% w czasie pierwszych 24 godzin po epizodzie), a 10% przeżyło okres hospitalizacji i zostało wypisanych ze szpitala. Tylko 2 osoby z tej grupy (2,4%) przeżyły kolejne 5 lat. Nikt nie przeżył 10 lat.
Wnioski: Zatrzymanie krążenia na oddziale chorób wewnętrznych charakteryzuje się dużym ryzykiem zgonu w czasie hospitalizacji oraz bardzo niekorzystnym rokowaniem odległym. Niekardiogenne przyczyny zatrzymania krążenia, względnie częste w przypadku wewnątrzszpitalnych epizodów, wiążą się z lepszym przeżyciem po pierwszych 24 godzinach, co jednak nie poprawia całkowitego przeżycia do momentu wypisania ze szpitala.
Get Citation

Keywords

zatrzymanie krążenia; resuscytacja; śmierć sercowa

About this article
Title

Dziesięcioletnia obserwacja dorosłych pacjentów po wewnątrzszpitalnym zatrzymaniu krążenia

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 4, No 3 (2009)

Pages

182-186

Published online

2009-04-17

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(3):182-186.

Keywords

zatrzymanie krążenia
resuscytacja
śmierć sercowa

Authors

Paweł Franczuk
Krzysztof Rewiuk
Jerzy Gąsowski
Piotr Faryan
Haghighi Massod Vadiee
Tomasz Grodzicki

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl