open access

Vol 4, No 3 (2009)
Prace badawcze
Published online: 2009-04-17
Get Citation

Peptydy natriuretyczne u pacjentów z migotaniem przedsionków

Beata Wożakowska-Kapłon, Grzegorz Opolski, Zbigniew Herman, Dariusz Kosior
Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(3):167-172.

open access

Vol 4, No 3 (2009)
Prace badawcze
Published online: 2009-04-17

Abstract

Wstęp: Celem niniejszej pracy była ocena osoczowego stężenia peptydów natriuretycznych, w tym przedsionkowego (ANP) i mózgowego (BNP) peptydu natriuretycznego, u chorych z napadowym, przetrwałym i utrwalonym migotaniem przedsionków (AF).
Metody i wyniki: Badaniem objęto 23 pacjentów z napadowym AF, 42 osoby z przetrwałym AF oraz 77 chorych z utrwalonym AF z prawidłową czynnością lewej komory. Średnie stężenie ANP było zwiększone u pacjentów z napadowym, przetrwałym i utrwalonym AF w porównaniu z grupą kontrolną (odpowiednio 249 ± 88,3 pg/ml, 258 ± 89,7 pg/ml oraz 208 ± 76,7 pg/ml vs. 67 ± 21,2 pg/ml; p < 0,001). Średnie stężenie BNP było zwiększone u pacjentów z napadowym, przetrwałym i utrwalonym AF w porównaniu z grupą kontrolną (odpowiednio 99,6 ± 29,8 pg/ml, 82,3 ± 33 pg/ml oraz 95,6 ± 46,4 pg/ml vs. 37,5 ± 13 pg/ml; p < 0,001). Wyniki analizy wielozmiennej regresji logistycznej ujawniły dodatnią korelację między stężeniem ANP, maksymalną objętością lewego przedsionka, częstością rytmu serca oraz klasą czynnościową według Nowojorskiego Towarzystwa Kardiologicznego (NYHA) u pacjentów z przetrwałym AF. W tej grupie stwierdzono również dodatnią korelację między stężeniem BNP w osoczu a klasą według NYHA. Stężenie ANP w warunkach podstawowych u osób z AF korelowało dodatnio ze stężeniem BNP w warunkach podstawowych.
Wnioski: U chorych z napadowym, przetrwałym i utrwalonym AF oraz prawidłową czynnością lewej komory stężenie peptydów natriuretycznych było zwiększone i korelowało dodatnio z objętością lewego przedsionka, częstością rytmu serca oraz klasą według NYHA. Ocena neurohormonalna nie pozwala na rozróżnienie między poszczególnymi typami migotania przedsionków.

Abstract

Wstęp: Celem niniejszej pracy była ocena osoczowego stężenia peptydów natriuretycznych, w tym przedsionkowego (ANP) i mózgowego (BNP) peptydu natriuretycznego, u chorych z napadowym, przetrwałym i utrwalonym migotaniem przedsionków (AF).
Metody i wyniki: Badaniem objęto 23 pacjentów z napadowym AF, 42 osoby z przetrwałym AF oraz 77 chorych z utrwalonym AF z prawidłową czynnością lewej komory. Średnie stężenie ANP było zwiększone u pacjentów z napadowym, przetrwałym i utrwalonym AF w porównaniu z grupą kontrolną (odpowiednio 249 ± 88,3 pg/ml, 258 ± 89,7 pg/ml oraz 208 ± 76,7 pg/ml vs. 67 ± 21,2 pg/ml; p < 0,001). Średnie stężenie BNP było zwiększone u pacjentów z napadowym, przetrwałym i utrwalonym AF w porównaniu z grupą kontrolną (odpowiednio 99,6 ± 29,8 pg/ml, 82,3 ± 33 pg/ml oraz 95,6 ± 46,4 pg/ml vs. 37,5 ± 13 pg/ml; p < 0,001). Wyniki analizy wielozmiennej regresji logistycznej ujawniły dodatnią korelację między stężeniem ANP, maksymalną objętością lewego przedsionka, częstością rytmu serca oraz klasą czynnościową według Nowojorskiego Towarzystwa Kardiologicznego (NYHA) u pacjentów z przetrwałym AF. W tej grupie stwierdzono również dodatnią korelację między stężeniem BNP w osoczu a klasą według NYHA. Stężenie ANP w warunkach podstawowych u osób z AF korelowało dodatnio ze stężeniem BNP w warunkach podstawowych.
Wnioski: U chorych z napadowym, przetrwałym i utrwalonym AF oraz prawidłową czynnością lewej komory stężenie peptydów natriuretycznych było zwiększone i korelowało dodatnio z objętością lewego przedsionka, częstością rytmu serca oraz klasą według NYHA. Ocena neurohormonalna nie pozwala na rozróżnienie między poszczególnymi typami migotania przedsionków.
Get Citation

Keywords

migotanie przedsionków; peptydy natriuretyczne

About this article
Title

Peptydy natriuretyczne u pacjentów z migotaniem przedsionków

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 4, No 3 (2009)

Pages

167-172

Published online

2009-04-17

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(3):167-172.

Keywords

migotanie przedsionków
peptydy natriuretyczne

Authors

Beata Wożakowska-Kapłon
Grzegorz Opolski
Zbigniew Herman
Dariusz Kosior

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl