open access

Vol 4, No 3 (2009)
Review paper
Published online: 2009-04-17
Get Citation

Zespół przemijającego balotowania koniuszka lewej komory lub kardiomiopatia takotsubo: nowe wyzwanie dla intensywnej opieki kardiologicznej

Athanassios Antonopoulos, Constandinos Kyriacou
Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(3):161-166.

open access

Vol 4, No 3 (2009)
Review Papers
Published online: 2009-04-17

Abstract

Zespół przemijającego balotowania koniuszka lewej komory (ABS) jest szczególnym ostrym zespołem kardiologicznym, charakteryzującym się objawami i zmianami elektrokardiograficznymi, które naśladują ostry zawał serca. Występuje u pacjentów bez choroby wieńcowej istotnie zwężającej światło tętnic wieńcowych. Wiąże się z przemijającymi rozległymi zaburzeniami kurczliwości koniuszka i środkowej części lewej komory. W około 65% przypadków ABS jest poprzedzony stresującym wydarzeniem emocjonalnym lub fizycznym. Patofizjologia ABS pozostaje niejasna; zaproponowano kilka hipotez, które mogłyby ją tłumaczyć, w tym: skurcz wielu naczyń nasierdziowych, skurcz naczyń mikrokrążenia, ogłuszenie mięśnia sercowego wywołane katecholaminami i zapalenie miokardium. Leczenie ABS jest całkowicie empiryczne i powinno być zindywidualizowane, zależnie od obrazu klinicznego występującego u danego pacjenta w momencie rozpoznania. Wstępnie należy zastosować postępowanie zgodne z wytycznymi leczenia ostrych zespołów wieńcowych. Po rozpoznaniu ABS włączenie terapii objawowej zwykle prowadzi do samoistnego wyzdrowienia. Rokowanie u pacjentów z kardiomiopatią takotsubo jest w zasadzie korzystne. Zaburzenia czynności skurczowej lewej komory ustępują najczęściej w ciągu kilku tygodni. Śmiertelność wewnątrzszpitalna jest mała (< 2%), a odsetek nawrotów nie przekracza 10%. Celem niniejszej pracy jest wyjaśnienie lekarzom zajmującym się ostrymi stanami kardiologicznymi, kiedy trzeba podejrzewać obecność ABS, jak powinno się potwierdzić rozpoznanie i w dalszej kolejności, jak należy leczyć to schorzenie.

Abstract

Zespół przemijającego balotowania koniuszka lewej komory (ABS) jest szczególnym ostrym zespołem kardiologicznym, charakteryzującym się objawami i zmianami elektrokardiograficznymi, które naśladują ostry zawał serca. Występuje u pacjentów bez choroby wieńcowej istotnie zwężającej światło tętnic wieńcowych. Wiąże się z przemijającymi rozległymi zaburzeniami kurczliwości koniuszka i środkowej części lewej komory. W około 65% przypadków ABS jest poprzedzony stresującym wydarzeniem emocjonalnym lub fizycznym. Patofizjologia ABS pozostaje niejasna; zaproponowano kilka hipotez, które mogłyby ją tłumaczyć, w tym: skurcz wielu naczyń nasierdziowych, skurcz naczyń mikrokrążenia, ogłuszenie mięśnia sercowego wywołane katecholaminami i zapalenie miokardium. Leczenie ABS jest całkowicie empiryczne i powinno być zindywidualizowane, zależnie od obrazu klinicznego występującego u danego pacjenta w momencie rozpoznania. Wstępnie należy zastosować postępowanie zgodne z wytycznymi leczenia ostrych zespołów wieńcowych. Po rozpoznaniu ABS włączenie terapii objawowej zwykle prowadzi do samoistnego wyzdrowienia. Rokowanie u pacjentów z kardiomiopatią takotsubo jest w zasadzie korzystne. Zaburzenia czynności skurczowej lewej komory ustępują najczęściej w ciągu kilku tygodni. Śmiertelność wewnątrzszpitalna jest mała (< 2%), a odsetek nawrotów nie przekracza 10%. Celem niniejszej pracy jest wyjaśnienie lekarzom zajmującym się ostrymi stanami kardiologicznymi, kiedy trzeba podejrzewać obecność ABS, jak powinno się potwierdzić rozpoznanie i w dalszej kolejności, jak należy leczyć to schorzenie.
Get Citation

Keywords

zespół przemijającego balotowania koniuszka lewej komory; kardiomiopatia takotsubo; dysfunkcja lewej komory; ostry zespół wieńcowy

About this article
Title

Zespół przemijającego balotowania koniuszka lewej komory lub kardiomiopatia takotsubo: nowe wyzwanie dla intensywnej opieki kardiologicznej

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 4, No 3 (2009)

Article type

Review paper

Pages

161-166

Published online

2009-04-17

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(3):161-166.

Keywords

zespół przemijającego balotowania koniuszka lewej komory
kardiomiopatia takotsubo
dysfunkcja lewej komory
ostry zespół wieńcowy

Authors

Athanassios Antonopoulos
Constandinos Kyriacou

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl