open access

Vol 4, No 3 (2009)
Review paper
Published online: 2009-04-17
Get Citation

Eplerenon — nowe możliwości hamowania receptora dla aldosteronu

Grzegorz Grześk, Aldona Kubica, Elżbieta Grześk, Jacek Kubica, Marek Koziński
Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(3):156-160.

open access

Vol 4, No 3 (2009)
Review Papers
Published online: 2009-04-17

Abstract

Antagoniści receptora dla aldosteronu należą do leków moczopędnych o niewielkim wpływie diuretycznym. Działają poprzez hamowanie ostatniego ogniwa układu renina–angiotensyna-aldosteron. W odniesieniu do wyników nowych badań klinicznych wskazania do stosowania antagonistów aldosteronu zostały rozszerzone. Włączono do nich obecnie pozawałową niewydolność serca w klasach III i IV, nie tyle ze względu na działanie diuretyczne, co z powodu hamowania niekorzystnego remodelingu niewydolnego serca i redukcji śmiertelności. Do stosowanego od wielu lat spironolaktonu dołączył nowy antagonista aldosteronu - eplerenon, który charakteryzuje się wyższą selektywnością, mniejszą częstością działań niepożądanych i korzystniejszym profilem farmakokinetycznym. W celu minimalizowania częstości występowania objawów ubocznych oraz zwiększenia efektywności terapii w aspekcie zarówno medycznym, jak i farmakoekonomicznym wskazane jest rozważenie powszechniejszego wdrożenia do leczenia nowych przedstawicieli antagonistów aldosteronu.

Abstract

Antagoniści receptora dla aldosteronu należą do leków moczopędnych o niewielkim wpływie diuretycznym. Działają poprzez hamowanie ostatniego ogniwa układu renina–angiotensyna-aldosteron. W odniesieniu do wyników nowych badań klinicznych wskazania do stosowania antagonistów aldosteronu zostały rozszerzone. Włączono do nich obecnie pozawałową niewydolność serca w klasach III i IV, nie tyle ze względu na działanie diuretyczne, co z powodu hamowania niekorzystnego remodelingu niewydolnego serca i redukcji śmiertelności. Do stosowanego od wielu lat spironolaktonu dołączył nowy antagonista aldosteronu - eplerenon, który charakteryzuje się wyższą selektywnością, mniejszą częstością działań niepożądanych i korzystniejszym profilem farmakokinetycznym. W celu minimalizowania częstości występowania objawów ubocznych oraz zwiększenia efektywności terapii w aspekcie zarówno medycznym, jak i farmakoekonomicznym wskazane jest rozważenie powszechniejszego wdrożenia do leczenia nowych przedstawicieli antagonistów aldosteronu.
Get Citation

Keywords

eplerenon; spironolakton; niewydolność serca; receptor dla aldosteronu

About this article
Title

Eplerenon — nowe możliwości hamowania receptora dla aldosteronu

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 4, No 3 (2009)

Article type

Review paper

Pages

156-160

Published online

2009-04-17

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(3):156-160.

Keywords

eplerenon
spironolakton
niewydolność serca
receptor dla aldosteronu

Authors

Grzegorz Grześk
Aldona Kubica
Elżbieta Grześk
Jacek Kubica
Marek Koziński

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl