open access

Vol 4, No 4 (2009)
Original paper
Published online: 2009-06-18
Get Citation

Stężenia metaloproteinaz macierzy 2 i 9 oraz ich inhibitorów tkankowych 1 i 2 w krążeniu wieńcowym i obwodowym u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową

Joanna Dudziak, Władysław Sinkiewicz, Wojciech Wróbel, Jacek Kubica, Marek Koziński, Magdalena Żbikowska-Gotz, Ewa Socha
Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(4):225-231.

open access

Vol 4, No 4 (2009)
Original Papers
Published online: 2009-06-18

Abstract

Wstęp: Rola zaburzenia równowagi w procesach produkcji i degradacji macierzy zewnątrzkomórkowej w patogenezie choroby niedokrwiennej serca, ze szczególnym uwzględnieniem ostrych zespołów wieńcowych, jest ostatnio tematem wielu naukowych dociekań. Celem niniejszej pracy była ocena stężenia metaloproteinaz 2 i 9 (MMP-2, MMP-9) oraz tkankowych inhibitorów metaloproteinaz 1 i 2 (TIMP-1, TIMP-2) w krążeniu wieńcowym oraz obwodowym u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową i w grupie kontrolnej.
Metody: Badaniem objęto 25 pacjentów z dławicą piersiową w II i III klasie według CCS poddanych koronarografii z powodu nieskuteczności farmakoterapii. Stężenie MMP-2, MMP-9 oraz TIMP-1 i TIMP-2 oznaczano w osoczu krwi pobranej z krążenia wieńcowego z okolicy blaszki miażdżycowej oraz z żyły obwodowej. Grupę kontrolną stanowiło 16 osób z dolegliwościami bólowymi w klatce piersiowej, bez zmian miażdżycowych w badaniu koronarograficznym, poddanych takim samym procedurom.
Wyniki: Nie odnotowano znamiennych statystycznie różnic w stężeniu MMP-2 i MMP-9 oraz ich inhibitorów tkankowych TIMP-1 i TIMP-2 w krążeniu wieńcowym i obwodowym między grupą badaną i kontrolną. Stężenia metaloproteinaz i ich inhibitorów w osoczu krwi pobieranej z okolicy blaszek miażdżycowych nie różniły się także zasadniczo od stężenia obserwowanego w krwi obwodowej.
Wnioski: Choroba wieńcowa o stabilnym przebiegu nie wiąże się z nadmierną degradacją macierzy zewnątrzkomórkowej, wyrażoną zmianami w stężeniach metaloproteinaz 2 i 9 oraz ich tkankowych inhibitorów.

Abstract

Wstęp: Rola zaburzenia równowagi w procesach produkcji i degradacji macierzy zewnątrzkomórkowej w patogenezie choroby niedokrwiennej serca, ze szczególnym uwzględnieniem ostrych zespołów wieńcowych, jest ostatnio tematem wielu naukowych dociekań. Celem niniejszej pracy była ocena stężenia metaloproteinaz 2 i 9 (MMP-2, MMP-9) oraz tkankowych inhibitorów metaloproteinaz 1 i 2 (TIMP-1, TIMP-2) w krążeniu wieńcowym oraz obwodowym u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową i w grupie kontrolnej.
Metody: Badaniem objęto 25 pacjentów z dławicą piersiową w II i III klasie według CCS poddanych koronarografii z powodu nieskuteczności farmakoterapii. Stężenie MMP-2, MMP-9 oraz TIMP-1 i TIMP-2 oznaczano w osoczu krwi pobranej z krążenia wieńcowego z okolicy blaszki miażdżycowej oraz z żyły obwodowej. Grupę kontrolną stanowiło 16 osób z dolegliwościami bólowymi w klatce piersiowej, bez zmian miażdżycowych w badaniu koronarograficznym, poddanych takim samym procedurom.
Wyniki: Nie odnotowano znamiennych statystycznie różnic w stężeniu MMP-2 i MMP-9 oraz ich inhibitorów tkankowych TIMP-1 i TIMP-2 w krążeniu wieńcowym i obwodowym między grupą badaną i kontrolną. Stężenia metaloproteinaz i ich inhibitorów w osoczu krwi pobieranej z okolicy blaszek miażdżycowych nie różniły się także zasadniczo od stężenia obserwowanego w krwi obwodowej.
Wnioski: Choroba wieńcowa o stabilnym przebiegu nie wiąże się z nadmierną degradacją macierzy zewnątrzkomórkowej, wyrażoną zmianami w stężeniach metaloproteinaz 2 i 9 oraz ich tkankowych inhibitorów.
Get Citation

Keywords

stabilna dławica piersiowa; metaloproteinazy; tkankowe inhibitory metaloproteinaz

About this article
Title

Stężenia metaloproteinaz macierzy 2 i 9 oraz ich inhibitorów tkankowych 1 i 2 w krążeniu wieńcowym i obwodowym u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 4, No 4 (2009)

Article type

Original paper

Pages

225-231

Published online

2009-06-18

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(4):225-231.

Keywords

stabilna dławica piersiowa
metaloproteinazy
tkankowe inhibitory metaloproteinaz

Authors

Joanna Dudziak
Władysław Sinkiewicz
Wojciech Wróbel
Jacek Kubica
Marek Koziński
Magdalena Żbikowska-Gotz
Ewa Socha

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl