open access

Vol 4, No 5 (2009)
Original paper
Published online: 2009-08-28
Get Citation

Psychologiczne efekty rehabilitacji kardiologicznej w ośrodku sanatoryjnym

Monika Dragunajtys-Sudoł
Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(5):291-295.

open access

Vol 4, No 5 (2009)
Original Papers
Published online: 2009-08-28

Abstract

Wstęp: Pod wpływem choroby zachodzą zmiany we wszystkich aspektach funkcjonowania pacjentów kardiologicznych, dlatego kompleksowa rehabilitacja schorzeń układu sercowo-naczyniowego łączy farmakoterapię, rehabilitację fizyczną i psychologiczną. Celami oddziaływań psychologicznych są zmniejszenie skutków choroby oraz wytworzenie postawy prozdrowotnej, a czynnikami świadczącymi o przystosowaniu do sytuacji choroby, które można uznać za wskaźniki psychologicznych efektów rehabilitacji, są między innymi poziom lęku i napięcia psychicznego, postawa wobec choroby i stosunek do pracy zawodowej. Celem niniejszej pracy była ocena psychologicznych efektów rehabilitacji kardiologicznej w ośrodku sanatoryjnym.
Metody: Wykorzystując Skalę Oceny Psychologicznych Efektów Rehabilitacji (SOPER) J. Tylki 2-krotnie przebadano 170 osób - pacjentów 24-dniowej rehabilitacji kardiologicznej w ośrodku sanatoryjnym. Ocenie poddano 6 czynników: podstawowy nastrój (PN), lęk (L), napięcie psychiczne (NP), obraz siebie (OS), postawę wobec terapii (PWT) oraz postawę wobec pracy i celów życiowych (PWC). Pierwszego pomiaru badanych zmiennych dokonano na początku turnusu rehabilitacyjnego - w 2. dniu pobytu w ośrodku, a końcowego - w 23. dniu pobytu. Za istotne statystycznie uznano różnice między pomiarem początkowym a końcowym w poszczególnych czynnikach na poziomie istotności p < 0,05.
Wyniki: W trakcie rehabilitacji zmniejszył się poziom lęku (L) odczuwanego przez pacjentów rehabilitacji kardiologicznej. Wyniki wskazują także na zmniejszenie u nich dyscypliny terapeutycznej i umniejszanie znaczenia zabiegów oraz czynników związanych z rehabilitacją (PWT). Negatywna postawa wobec pracy, w której badani lokalizują źródło swojej choroby, oraz skłonność do minimalizowania własnych celów życiowych uległy nasileniu (PTC).
Wnioski: Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna nie ma bezpośredniego pozytywnego wpływu na psychologiczne efekty rehabilitacji. Oddziaływania fizykoterapeutyczne i psychologiczne zmniejszają objawy lęku. Utrwalone negatywne postawy wobec własnej choroby oraz celów życiowych wykazują jednak tendencję do pogłębiania się mimo rehabilitacji. Powyższe badania mogą stanowić punkt wyjścia do dalszych poszukiwań czynników wpływających na psychologiczne efekty rehabilitacji kardiologicznej. W dalszych poszukiwaniach empirycznych należałoby uwzględnić czynniki socjopsychologiczne i związane z leczeniem.

Abstract

Wstęp: Pod wpływem choroby zachodzą zmiany we wszystkich aspektach funkcjonowania pacjentów kardiologicznych, dlatego kompleksowa rehabilitacja schorzeń układu sercowo-naczyniowego łączy farmakoterapię, rehabilitację fizyczną i psychologiczną. Celami oddziaływań psychologicznych są zmniejszenie skutków choroby oraz wytworzenie postawy prozdrowotnej, a czynnikami świadczącymi o przystosowaniu do sytuacji choroby, które można uznać za wskaźniki psychologicznych efektów rehabilitacji, są między innymi poziom lęku i napięcia psychicznego, postawa wobec choroby i stosunek do pracy zawodowej. Celem niniejszej pracy była ocena psychologicznych efektów rehabilitacji kardiologicznej w ośrodku sanatoryjnym.
Metody: Wykorzystując Skalę Oceny Psychologicznych Efektów Rehabilitacji (SOPER) J. Tylki 2-krotnie przebadano 170 osób - pacjentów 24-dniowej rehabilitacji kardiologicznej w ośrodku sanatoryjnym. Ocenie poddano 6 czynników: podstawowy nastrój (PN), lęk (L), napięcie psychiczne (NP), obraz siebie (OS), postawę wobec terapii (PWT) oraz postawę wobec pracy i celów życiowych (PWC). Pierwszego pomiaru badanych zmiennych dokonano na początku turnusu rehabilitacyjnego - w 2. dniu pobytu w ośrodku, a końcowego - w 23. dniu pobytu. Za istotne statystycznie uznano różnice między pomiarem początkowym a końcowym w poszczególnych czynnikach na poziomie istotności p < 0,05.
Wyniki: W trakcie rehabilitacji zmniejszył się poziom lęku (L) odczuwanego przez pacjentów rehabilitacji kardiologicznej. Wyniki wskazują także na zmniejszenie u nich dyscypliny terapeutycznej i umniejszanie znaczenia zabiegów oraz czynników związanych z rehabilitacją (PWT). Negatywna postawa wobec pracy, w której badani lokalizują źródło swojej choroby, oraz skłonność do minimalizowania własnych celów życiowych uległy nasileniu (PTC).
Wnioski: Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna nie ma bezpośredniego pozytywnego wpływu na psychologiczne efekty rehabilitacji. Oddziaływania fizykoterapeutyczne i psychologiczne zmniejszają objawy lęku. Utrwalone negatywne postawy wobec własnej choroby oraz celów życiowych wykazują jednak tendencję do pogłębiania się mimo rehabilitacji. Powyższe badania mogą stanowić punkt wyjścia do dalszych poszukiwań czynników wpływających na psychologiczne efekty rehabilitacji kardiologicznej. W dalszych poszukiwaniach empirycznych należałoby uwzględnić czynniki socjopsychologiczne i związane z leczeniem.
Get Citation

Keywords

psychologiczne efekty rehabilitacji; rehabilitacja kardiologiczna; lęk; postawa wobec terapii

About this article
Title

Psychologiczne efekty rehabilitacji kardiologicznej w ośrodku sanatoryjnym

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 4, No 5 (2009)

Article type

Original paper

Pages

291-295

Published online

2009-08-28

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(5):291-295.

Keywords

psychologiczne efekty rehabilitacji
rehabilitacja kardiologiczna
lęk
postawa wobec terapii

Authors

Monika Dragunajtys-Sudoł

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl