open access

Vol 4, No 5 (2009)
Original paper
Published online: 2009-08-28
Get Citation

Źródła wiedzy a skuteczność edukacji zdrowotnej u osób z ostrym zawałem serca

Aldona Kubica, Przemysław Magielski, Ewa Olejarczyk, Aleksandra Jurek, Rita Kowalczyk, Katarzyna Frygier, Dominika Budzbon, Joanna Szmyt, Marek Koziński, Ryszard Dobosiewicz, Iwona Świątkiewicz, Zofia Grąbczewska, Adam Sukiennik, Władysław Sinkiewicz, Aleksander Araszkiewicz
Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(5):285-290.

open access

Vol 4, No 5 (2009)
Original Papers
Published online: 2009-08-28

Abstract

Wstęp: Wobec ograniczonej skuteczności działań w zakresie edukacji zdrowotnej konieczne jest poszukiwanie optymalnych metod, które można zastosować zarówno w profilaktyce pierwotnej, jak i wtórnej. Celem niniejszej pracy była ocena poziomu wiedzy o chorobie niedokrwiennej serca oraz skuteczności edukacji zdrowotnej u osób z ostrym zawałem serca w zależności od tego, jakie źródła wiedzy były uznawane przez pacjentów za najważniejsze.
Metody: Badaną grupę stanowiło 157 kolejnych chorych leczonych metodą pierwotnej angioplastyki wieńcowej z powodu ostrego zawału serca.
Wyniki: Spośród źródeł wiedzy, które na początku hospitalizacji, zdaniem pacjentów, były dla nich najważniejszym źródłem wiedzy na temat choroby niedokrwiennej serca, najczęściej wskazywano lekarza i telewizję. W ostatniej dobie hospitalizacji doszło do wyraźnego przewartościowania znaczenia źródeł wiedzy w opinii chorych. Jako źródła wiedzy, które w największym stopniu zwiększyły zasób informacji na temat choroby niedokrwiennej serca, najczęściej wskazywano: broszury edukacyjne i lekarza, rzadziej telewizję, a najrzadziej czasopisma i radio. Na podstawie analizy wykazano przyrost liczby prawidłowych odpowiedzi we wszystkich grupach, jednak był on znamienny jedynie u chorych, którzy wskazali na broszury jako ważne dla nich źródło wiedzy (p = 0,048). We wszystkich grupach obserwowano także spadek liczby odpowiedzi „nie wiem”, który był największy wśród pacjentów wskazujących lekarza jako ważne dla nich źródło wiedzy (p = 0,003). Niewiele mniejszy spadek liczby tych odpowiedzi stwierdzono wśród osób wskazujących na broszury edukacyjne (p = 0,003) i telewizję (p = 0,008).
Wnioski: Edukacji zdrowotna prowadzona w trakcie hospitalizacji u osób z ostrym zawałem serca przynosi wymierne, choć ograniczone efekty. Znamienny przyrost wiedzy o chorobie niedokrwiennej serca udało się wykazać jedynie w grupie osób wskazujących na broszury edukacyjne jako najważniejsze dla nich źródło informacji.

Abstract

Wstęp: Wobec ograniczonej skuteczności działań w zakresie edukacji zdrowotnej konieczne jest poszukiwanie optymalnych metod, które można zastosować zarówno w profilaktyce pierwotnej, jak i wtórnej. Celem niniejszej pracy była ocena poziomu wiedzy o chorobie niedokrwiennej serca oraz skuteczności edukacji zdrowotnej u osób z ostrym zawałem serca w zależności od tego, jakie źródła wiedzy były uznawane przez pacjentów za najważniejsze.
Metody: Badaną grupę stanowiło 157 kolejnych chorych leczonych metodą pierwotnej angioplastyki wieńcowej z powodu ostrego zawału serca.
Wyniki: Spośród źródeł wiedzy, które na początku hospitalizacji, zdaniem pacjentów, były dla nich najważniejszym źródłem wiedzy na temat choroby niedokrwiennej serca, najczęściej wskazywano lekarza i telewizję. W ostatniej dobie hospitalizacji doszło do wyraźnego przewartościowania znaczenia źródeł wiedzy w opinii chorych. Jako źródła wiedzy, które w największym stopniu zwiększyły zasób informacji na temat choroby niedokrwiennej serca, najczęściej wskazywano: broszury edukacyjne i lekarza, rzadziej telewizję, a najrzadziej czasopisma i radio. Na podstawie analizy wykazano przyrost liczby prawidłowych odpowiedzi we wszystkich grupach, jednak był on znamienny jedynie u chorych, którzy wskazali na broszury jako ważne dla nich źródło wiedzy (p = 0,048). We wszystkich grupach obserwowano także spadek liczby odpowiedzi „nie wiem”, który był największy wśród pacjentów wskazujących lekarza jako ważne dla nich źródło wiedzy (p = 0,003). Niewiele mniejszy spadek liczby tych odpowiedzi stwierdzono wśród osób wskazujących na broszury edukacyjne (p = 0,003) i telewizję (p = 0,008).
Wnioski: Edukacji zdrowotna prowadzona w trakcie hospitalizacji u osób z ostrym zawałem serca przynosi wymierne, choć ograniczone efekty. Znamienny przyrost wiedzy o chorobie niedokrwiennej serca udało się wykazać jedynie w grupie osób wskazujących na broszury edukacyjne jako najważniejsze dla nich źródło informacji.
Get Citation

Keywords

edukacja zdrowotna; choroba wieńcowa; zawał serca

About this article
Title

Źródła wiedzy a skuteczność edukacji zdrowotnej u osób z ostrym zawałem serca

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 4, No 5 (2009)

Article type

Original paper

Pages

285-290

Published online

2009-08-28

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(5):285-290.

Keywords

edukacja zdrowotna
choroba wieńcowa
zawał serca

Authors

Aldona Kubica
Przemysław Magielski
Ewa Olejarczyk
Aleksandra Jurek
Rita Kowalczyk
Katarzyna Frygier
Dominika Budzbon
Joanna Szmyt
Marek Koziński
Ryszard Dobosiewicz
Iwona Świątkiewicz
Zofia Grąbczewska
Adam Sukiennik
Władysław Sinkiewicz
Aleksander Araszkiewicz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl