open access

Vol 4, No 5 (2009)
Review paper
Published online: 2009-08-28
Get Citation

Zakrzepica w stencie wieńcowym uwalniającym lek - aktualny stan wiedzy i przegląd piśmiennictwa

Marcin Sadowski, Beata Wożakowska-Kapłon
Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(5):273-278.

open access

Vol 4, No 5 (2009)
Review Papers
Published online: 2009-08-28

Abstract

Dowieńcowe stenty uwalniające lek (DES), w porównaniu ze stentami metalowymi (BMS), skutecznie zmniejszają ryzyko restenozy w stencie (IRS). Pojawiły się doniesienia o wzrastającym odsetku zakrzepic w tych stentach. Od czasu alarmujących doniesień z 2006 roku na temat gorszego rokowania po implantacji stentu uwalniającego lek opublikowano wyniki wielu badań oraz opracowano kilka dokumentów podsumowujących dotychczasową wiedzę na ten temat, podejmujących również próbę ustalenia postępowania mającego na celu zmniejszenie ryzyka powikłań. Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę leków antyproliferacyjnych, współczesną klasyfikację zakrzepicy w stencie oraz omówiono związane z nią ryzyko, jak również nowe perspektywy rozwoju i podsumowano najważniejsze zagadnienia.

Abstract

Dowieńcowe stenty uwalniające lek (DES), w porównaniu ze stentami metalowymi (BMS), skutecznie zmniejszają ryzyko restenozy w stencie (IRS). Pojawiły się doniesienia o wzrastającym odsetku zakrzepic w tych stentach. Od czasu alarmujących doniesień z 2006 roku na temat gorszego rokowania po implantacji stentu uwalniającego lek opublikowano wyniki wielu badań oraz opracowano kilka dokumentów podsumowujących dotychczasową wiedzę na ten temat, podejmujących również próbę ustalenia postępowania mającego na celu zmniejszenie ryzyka powikłań. Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę leków antyproliferacyjnych, współczesną klasyfikację zakrzepicy w stencie oraz omówiono związane z nią ryzyko, jak również nowe perspektywy rozwoju i podsumowano najważniejsze zagadnienia.
Get Citation

Keywords

stenty powlekane; zakrzepica; leki antyprofileracyjne

About this article
Title

Zakrzepica w stencie wieńcowym uwalniającym lek - aktualny stan wiedzy i przegląd piśmiennictwa

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 4, No 5 (2009)

Article type

Review paper

Pages

273-278

Published online

2009-08-28

Page views

384

Article views/downloads

9957

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(5):273-278.

Keywords

stenty powlekane
zakrzepica
leki antyprofileracyjne

Authors

Marcin Sadowski
Beata Wożakowska-Kapłon

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl