open access

Vol 4, No 5 (2009)
Review paper
Published online: 2009-08-28
Get Citation

Zmniejszanie umieralności na chorobę niedokrwienną serca w Polsce - sukces terapii czy prozdrowotnego stylu życia?

Michał Ziołkowski, Aldona Kubica, Władysław Sinkiewicz, Jerzy Maciejewski
Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(5):265-272.

open access

Vol 4, No 5 (2009)
Review Papers
Published online: 2009-08-28

Abstract

Choroby układu sercowo-naczyniowego, głównie choroba niedokrwienna serca, są przyczyną znaczącej liczby zgonów na całym świecie (odpowiednio 16,7 mln i 7,2 mln zgonów rocznie). Skuteczna kontrola głównych czynników ryzyka miażdżycy naczyń wieńcowych pozwala na zmniejszenie nie tylko chorobowości, ale także umieralności z powodu choroby niedokrwiennej serca. Optymalna farmakoterapia stosowana zarówno jako prewencja pierwotna, jak i wtórna zmniejsza tempo progresji choroby oraz ryzyko zgonu. Obserwowany spadek liczby zgonów spowodowanych chorobą wieńcową może wynikać zarówno z pozytywnego oddziaływania na czynniki ryzyka miażdżycy, jak i ze skutecznej farmakoterapii. Celem niniejszej pracy była analiza przyczyn spadku śmiertelności z powodu choroby wieńcowej w Polsce. Dane z piśmiennictwa wskazują na największe znaczenie w tym zakresie diety oraz stosowanego leczenia.

Abstract

Choroby układu sercowo-naczyniowego, głównie choroba niedokrwienna serca, są przyczyną znaczącej liczby zgonów na całym świecie (odpowiednio 16,7 mln i 7,2 mln zgonów rocznie). Skuteczna kontrola głównych czynników ryzyka miażdżycy naczyń wieńcowych pozwala na zmniejszenie nie tylko chorobowości, ale także umieralności z powodu choroby niedokrwiennej serca. Optymalna farmakoterapia stosowana zarówno jako prewencja pierwotna, jak i wtórna zmniejsza tempo progresji choroby oraz ryzyko zgonu. Obserwowany spadek liczby zgonów spowodowanych chorobą wieńcową może wynikać zarówno z pozytywnego oddziaływania na czynniki ryzyka miażdżycy, jak i ze skutecznej farmakoterapii. Celem niniejszej pracy była analiza przyczyn spadku śmiertelności z powodu choroby wieńcowej w Polsce. Dane z piśmiennictwa wskazują na największe znaczenie w tym zakresie diety oraz stosowanego leczenia.
Get Citation

Keywords

choroba niedokrwienna serca; czynniki ryzyka; śmiertelność sercowo-naczyniowa

About this article
Title

Zmniejszanie umieralności na chorobę niedokrwienną serca w Polsce - sukces terapii czy prozdrowotnego stylu życia?

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 4, No 5 (2009)

Article type

Review paper

Pages

265-272

Published online

2009-08-28

Page views

5008

Article views/downloads

11869

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(5):265-272.

Keywords

choroba niedokrwienna serca
czynniki ryzyka
śmiertelność sercowo-naczyniowa

Authors

Michał Ziołkowski
Aldona Kubica
Władysław Sinkiewicz
Jerzy Maciejewski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl