open access

Vol 4, No 6 (2009)
Prace badawcze - przedruk
Published online: 2009-12-18
Get Citation

Późne powikłania koarktacji aorty

Shi-Min Yuan, Ehud Raanani
Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(6):345-352.

open access

Vol 4, No 6 (2009)
Prace badawcze - przedruk
Published online: 2009-12-18

Abstract

Wstęp: Mechanizm powstawania późnych powikłań po operacji koarktacji aorty jest nadal niejasny, zapobieganie im oraz ich leczenie nie tylko stanowi problem dla pacjentów, ale także dla lekarzy.
Metody: W latach 2004-2008 13 pacjentów (1 nastolatek i 12 dorosłych) zarówno po operacji koarktacji aorty, jak i niepoddanych zabiegowi naprawczemu koarktacji aorty było operowanych w klinice autorów z powodu wady zastawki lub tętniaka aorty.
Wyniki: Wśród późnych powikłań wystąpiły: niedomykalność zastawki dwudzielnej i trójdzielnej z zastoinową niewydolnością serca - u 1 pacjenta; wada zastawki aortalnej - u 4; tętniak aorty wstępującej - u 3; tętniak workowaty łuku aorty - u 1; tętniak rzekomy aorty wstępującej - u 1; tętniak rzekomy cieśni aorty - u 1; tętniak rzekomy aorty zstępującej (zespół Ortnera) - u 1 pacjenta. Rekoarktacja wystąpiła u 3 osób (25%), w okresie 23, 29 i 36 lat po operacji koarktacji aorty. U 1 chorego doszło do utrwalonego nadciśnienia tętniczego.
Wnioski: Zarówno u nastoletnich, jak i dorosłych pacjentów po operacji koarktacji aorty mogą wystąpić późne powikłania, takie jak wada zastawki, tętniak aorty lub tętniak rzekomy, zwłaszcza wśród chorych z dwupłatkową zastawką aortalną lub z mnogimi wadami wrodzonymi serca. U osób, które nie zostały poddane operacji koarktacji aorty i osiągnęły dorosły wiek bez komplikacji związanych z chorobą podstawową, nie wykazano dodatkowych anomalii. Wskazana jest regularna obserwacja pacjentów z koarktacją aorty, aby w razie potrzeby wdrożyć odpowiednie leczenie.

Abstract

Wstęp: Mechanizm powstawania późnych powikłań po operacji koarktacji aorty jest nadal niejasny, zapobieganie im oraz ich leczenie nie tylko stanowi problem dla pacjentów, ale także dla lekarzy.
Metody: W latach 2004-2008 13 pacjentów (1 nastolatek i 12 dorosłych) zarówno po operacji koarktacji aorty, jak i niepoddanych zabiegowi naprawczemu koarktacji aorty było operowanych w klinice autorów z powodu wady zastawki lub tętniaka aorty.
Wyniki: Wśród późnych powikłań wystąpiły: niedomykalność zastawki dwudzielnej i trójdzielnej z zastoinową niewydolnością serca - u 1 pacjenta; wada zastawki aortalnej - u 4; tętniak aorty wstępującej - u 3; tętniak workowaty łuku aorty - u 1; tętniak rzekomy aorty wstępującej - u 1; tętniak rzekomy cieśni aorty - u 1; tętniak rzekomy aorty zstępującej (zespół Ortnera) - u 1 pacjenta. Rekoarktacja wystąpiła u 3 osób (25%), w okresie 23, 29 i 36 lat po operacji koarktacji aorty. U 1 chorego doszło do utrwalonego nadciśnienia tętniczego.
Wnioski: Zarówno u nastoletnich, jak i dorosłych pacjentów po operacji koarktacji aorty mogą wystąpić późne powikłania, takie jak wada zastawki, tętniak aorty lub tętniak rzekomy, zwłaszcza wśród chorych z dwupłatkową zastawką aortalną lub z mnogimi wadami wrodzonymi serca. U osób, które nie zostały poddane operacji koarktacji aorty i osiągnęły dorosły wiek bez komplikacji związanych z chorobą podstawową, nie wykazano dodatkowych anomalii. Wskazana jest regularna obserwacja pacjentów z koarktacją aorty, aby w razie potrzeby wdrożyć odpowiednie leczenie.
Get Citation

Keywords

koarktacja aorty; powikłania; mechanizm

About this article
Title

Późne powikłania koarktacji aorty

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 4, No 6 (2009)

Pages

345-352

Published online

2009-12-18

Page views

510

Article views/downloads

8727

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(6):345-352.

Keywords

koarktacja aorty
powikłania
mechanizm

Authors

Shi-Min Yuan
Ehud Raanani

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl