open access

Vol 4, No 6 (2009)
Review paper
Published online: 2009-12-18
Get Citation

Współczesne możliwości wykorzystania terapeutycznego aktywacji i hamowania naczyniowych receptorów adrenergicznych oraz wazopresynowych

Grzegorz Grześk, Aldona Kubica, Elżbieta Grześk, Iwona Świątkiewicz, Marek Koziński
Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(6):303-309.

open access

Vol 4, No 6 (2009)
Review Papers
Published online: 2009-12-18

Abstract

Receptory adrenergiczne i wazopresynowe należały do pierwszych receptorów, których aktywacja i blokowanie były wykorzystane kliniczne. Skurcz mięśniówki gładkiej naczyń krwionośnych jest wyzwalany w wyniku aktywacji receptorów znajdujących się na powierzchni błony komórkowej. Do podstawowych receptorów, których pobudzenie wywołuje skurcz mięśniówki gładkiej naczyń w tętnicy oporowej, należą receptory adrenergiczne typu αb, wazopresynowe typu V1 czy receptory dla angiotensyny II typu 1. Wraz z odkrywaniem kolejnych grup leków, bezpieczniejszych i efektywniejszych, zastosowanie środków działających na receptory adrenergiczne i wazopresynowe zmieniało się, wobec czego z czasem zrewidowano wskazania rejestracyjne leków.
Obecnie wiadomo, że skutki działania leków na naczyniowe receptory adrenergiczne i wazopresynowe wykraczają poza prosty mechanizm związany ze skurczem i rozkurczem mięśniówki gładkiej. Ponadto nowym punktem uchwytu mogą być elementy pozareceptorowe w procesie aktywacji tych receptorów.

Abstract

Receptory adrenergiczne i wazopresynowe należały do pierwszych receptorów, których aktywacja i blokowanie były wykorzystane kliniczne. Skurcz mięśniówki gładkiej naczyń krwionośnych jest wyzwalany w wyniku aktywacji receptorów znajdujących się na powierzchni błony komórkowej. Do podstawowych receptorów, których pobudzenie wywołuje skurcz mięśniówki gładkiej naczyń w tętnicy oporowej, należą receptory adrenergiczne typu αb, wazopresynowe typu V1 czy receptory dla angiotensyny II typu 1. Wraz z odkrywaniem kolejnych grup leków, bezpieczniejszych i efektywniejszych, zastosowanie środków działających na receptory adrenergiczne i wazopresynowe zmieniało się, wobec czego z czasem zrewidowano wskazania rejestracyjne leków.
Obecnie wiadomo, że skutki działania leków na naczyniowe receptory adrenergiczne i wazopresynowe wykraczają poza prosty mechanizm związany ze skurczem i rozkurczem mięśniówki gładkiej. Ponadto nowym punktem uchwytu mogą być elementy pozareceptorowe w procesie aktywacji tych receptorów.
Get Citation

Keywords

receptor alfa-adrenergiczny; receptor wazopresynowy; tętnica; mięśniówka gładka; opór naczyniowy

About this article
Title

Współczesne możliwości wykorzystania terapeutycznego aktywacji i hamowania naczyniowych receptorów adrenergicznych oraz wazopresynowych

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 4, No 6 (2009)

Article type

Review paper

Pages

303-309

Published online

2009-12-18

Page views

656

Article views/downloads

6969

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(6):303-309.

Keywords

receptor alfa-adrenergiczny
receptor wazopresynowy
tętnica
mięśniówka gładka
opór naczyniowy

Authors

Grzegorz Grześk
Aldona Kubica
Elżbieta Grześk
Iwona Świątkiewicz
Marek Koziński

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

VM Media Group Sp. z o.o.Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

phone:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl