open access

Vol 5, No 1 (2010)
Review paper
Published online: 2010-03-18
Get Citation

Powikłania krwotoczne w przebiegu ostrych zespołów wieńcowych

Przemysław Trzeciak, Lech Poloński
Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(1):8-13.

open access

Vol 5, No 1 (2010)
Review Papers
Published online: 2010-03-18

Abstract

Powikłania krwotoczne są najczęstszym po niedokrwieniu rodzajem powikłań obserwowanych w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych. Krwawienia istotnie wpływają na rokowanie i są związane z podwyższonym ryzykiem zgonu w okresie wewnątrzszpitalnym. Kilka czynników ma wpływ na gorsze rokowanie w przypadku wystąpienia powikłań krwotocznych. Jednym z najważniejszych jest konieczność przerwania leczenia przeciwpłytkowego i przeciwkrzepliwego, co w konsekwencji prowadzi do podwyższonego ryzyka wystąpienia incydentów sercowo- -naczyniowych wynikających z tak zwanego „efektu odbicia”. Z tego powodu zapobieganie powikłaniom krwotocznym stało się istotnym elementem przeciwdziałania incydentom niedokrwienia. W niniejszej pracy przedstawiono czynniki ryzyka wystąpienia krwawień, jego wpływ na rokowanie oraz postępowanie w przypadku ich wystąpienia.
Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 1: 8-13

Abstract

Powikłania krwotoczne są najczęstszym po niedokrwieniu rodzajem powikłań obserwowanych w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych. Krwawienia istotnie wpływają na rokowanie i są związane z podwyższonym ryzykiem zgonu w okresie wewnątrzszpitalnym. Kilka czynników ma wpływ na gorsze rokowanie w przypadku wystąpienia powikłań krwotocznych. Jednym z najważniejszych jest konieczność przerwania leczenia przeciwpłytkowego i przeciwkrzepliwego, co w konsekwencji prowadzi do podwyższonego ryzyka wystąpienia incydentów sercowo- -naczyniowych wynikających z tak zwanego „efektu odbicia”. Z tego powodu zapobieganie powikłaniom krwotocznym stało się istotnym elementem przeciwdziałania incydentom niedokrwienia. W niniejszej pracy przedstawiono czynniki ryzyka wystąpienia krwawień, jego wpływ na rokowanie oraz postępowanie w przypadku ich wystąpienia.
Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 1: 8-13
Get Citation

Keywords

powikłania krwotoczne; ostre zespoły wieńcowe; prewencja

About this article
Title

Powikłania krwotoczne w przebiegu ostrych zespołów wieńcowych

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 5, No 1 (2010)

Article type

Review paper

Pages

8-13

Published online

2010-03-18

Page views

861

Article views/downloads

3735

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(1):8-13.

Keywords

powikłania krwotoczne
ostre zespoły wieńcowe
prewencja

Authors

Przemysław Trzeciak
Lech Poloński

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

VM Media Group Sp. z o.o.Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

phone:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl