open access

Vol 5, No 1 (2010)
Review paper
Published online: 2010-03-18
Get Citation

Zmienność dobowa w układzie hemostazy

Agata Marciniak, Grzegorz Grześk, Marek Koziński, Elżbieta Grześk, Jacek Kubica
Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(1):1-7.

open access

Vol 5, No 1 (2010)
Review Papers
Published online: 2010-03-18

Abstract

Rytmy biologiczne to uniwersalne zjawisko występujące u żywych organizmów. Biorą one udział w adaptacji organizmu do otoczenia i polegają na synchronizacji własnych procesów życiowych z regularnymi zjawiskami występującymi w otaczającym środowisku.
Reaktywność naczyń krwionośnych w dużej mierze zależy od prawidłowej funkcji śródbłonka naczyniowego, na którą istotnie wpływają rytmy biologiczne. Podobną wyraźną zależność między rytmami biologicznymi i hemostazą obserwuje się nie tylko w badaniach doświadczalnych, lecz także klinicznych. Okołotygodniowy rytm w układzie hemostazy, łącznie z 7-dniowymi zmianami w otaczającym środowisku (aktywność, stres, dieta), prowadzą do zwiększonego ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych, zwłaszcza na początku tygodnia. Zjawiska te są ściśle skorelowane z rytmami okołodobowymi w układzie hemostazy. Poranny wzrost lepkości krwi, napięcia mięśniówki naczyń, odpowiedzi na działanie norepinefryny, ciśnienia krwi, aktywności płytek i krzepliwości krwi wraz ze zmniejszaną aktywnością fibrynolityczną prowadzą do zwiększonego ryzyka zdarzeń zakrzepowo-zatorowych w tym czasie. Zmiany te ułatwiają zrozumienie epidemiologicznych obserwacji wzmożonego występowania incydentów zakrzepowych w godzinach porannych i na początku tygodnia.
Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 1: 1-7

Abstract

Rytmy biologiczne to uniwersalne zjawisko występujące u żywych organizmów. Biorą one udział w adaptacji organizmu do otoczenia i polegają na synchronizacji własnych procesów życiowych z regularnymi zjawiskami występującymi w otaczającym środowisku.
Reaktywność naczyń krwionośnych w dużej mierze zależy od prawidłowej funkcji śródbłonka naczyniowego, na którą istotnie wpływają rytmy biologiczne. Podobną wyraźną zależność między rytmami biologicznymi i hemostazą obserwuje się nie tylko w badaniach doświadczalnych, lecz także klinicznych. Okołotygodniowy rytm w układzie hemostazy, łącznie z 7-dniowymi zmianami w otaczającym środowisku (aktywność, stres, dieta), prowadzą do zwiększonego ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych, zwłaszcza na początku tygodnia. Zjawiska te są ściśle skorelowane z rytmami okołodobowymi w układzie hemostazy. Poranny wzrost lepkości krwi, napięcia mięśniówki naczyń, odpowiedzi na działanie norepinefryny, ciśnienia krwi, aktywności płytek i krzepliwości krwi wraz ze zmniejszaną aktywnością fibrynolityczną prowadzą do zwiększonego ryzyka zdarzeń zakrzepowo-zatorowych w tym czasie. Zmiany te ułatwiają zrozumienie epidemiologicznych obserwacji wzmożonego występowania incydentów zakrzepowych w godzinach porannych i na początku tygodnia.
Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 1: 1-7
Get Citation

Keywords

rytmy biologiczne; hemostaza; płytki krwi

About this article
Title

Zmienność dobowa w układzie hemostazy

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 5, No 1 (2010)

Article type

Review paper

Pages

1-7

Published online

2010-03-18

Page views

777

Article views/downloads

4061

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(1):1-7.

Keywords

rytmy biologiczne
hemostaza
płytki krwi

Authors

Agata Marciniak
Grzegorz Grześk
Marek Koziński
Elżbieta Grześk
Jacek Kubica

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl