open access

Vol 5, No 2 (2010)
Original paper
Published online: 2010-04-29
Get Citation

Czynniki wpływające na poziom motywacji do zaprzestania palenia tytoniu w grupie osób uzależnionych od nikotyny

Anna Andruszkiewicz, Małgorzata Basińska, Aldona Kubica
Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(2):49-53.

open access

Vol 5, No 2 (2010)
Original Papers
Published online: 2010-04-29

Abstract

Palenie tytoniu jest obecnie uznawane za jeden z największych problemów zdrowia publicznego w Europie. W realizacji profilaktyki chorób odtytoniowych edukację zdrowotną uznano za czołowe narzędzie. Natomiast podstawą w prowadzeniu działań edukacyjnych jest motywacja do zaprzestania palenia. Proces motywacji jest złożony i jak wskazują badania istnieje wiele czynników, które mogą na niego wpływać. Należą do nich między innymi: poczucie własnej skuteczności i poczucie koherencji. Poczucie koherencji, jaki i poczucie własnej skuteczności powinno stanowić bazę nowoczesnej psychoedukacji pacjentów uzależnionych od nikotyny. Oszacowanie we wstępnym etapie pracy z pacjentem jego zasobów pozwalałoby na zindywidualizowanie procesu edukacji i przygotowanie programu uwzględniającego jego potrzeby, co spowodowałoby większą skuteczność terapii.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 2: 49-53)

Abstract

Palenie tytoniu jest obecnie uznawane za jeden z największych problemów zdrowia publicznego w Europie. W realizacji profilaktyki chorób odtytoniowych edukację zdrowotną uznano za czołowe narzędzie. Natomiast podstawą w prowadzeniu działań edukacyjnych jest motywacja do zaprzestania palenia. Proces motywacji jest złożony i jak wskazują badania istnieje wiele czynników, które mogą na niego wpływać. Należą do nich między innymi: poczucie własnej skuteczności i poczucie koherencji. Poczucie koherencji, jaki i poczucie własnej skuteczności powinno stanowić bazę nowoczesnej psychoedukacji pacjentów uzależnionych od nikotyny. Oszacowanie we wstępnym etapie pracy z pacjentem jego zasobów pozwalałoby na zindywidualizowanie procesu edukacji i przygotowanie programu uwzględniającego jego potrzeby, co spowodowałoby większą skuteczność terapii.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 2: 49-53)
Get Citation

Keywords

uzależnienie od nikotyny; motywacja do zaprzestania palenia; poczucie koherencji; poczucie własnej skuteczności

About this article
Title

Czynniki wpływające na poziom motywacji do zaprzestania palenia tytoniu w grupie osób uzależnionych od nikotyny

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 5, No 2 (2010)

Article type

Original paper

Pages

49-53

Published online

2010-04-29

Page views

2516

Article views/downloads

5485

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(2):49-53.

Keywords

uzależnienie od nikotyny
motywacja do zaprzestania palenia
poczucie koherencji
poczucie własnej skuteczności

Authors

Anna Andruszkiewicz
Małgorzata Basińska
Aldona Kubica

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl