Vol 5, No 2 (2010)

Date published: 2010-04-29

Table of Contents

open access

Original Papers

Czynniki wpływające na poziom motywacji do zaprzestania palenia tytoniu w grupie osób uzależnionych od nikotyny

Anna Andruszkiewicz, Małgorzata Basińska, Aldona Kubica

Original paper

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(2):49-53.
Review Papers

Compliance, concordance, adherence w przewlekłej terapii

Aldona Kubica, Grzegorz Grześk, Władysław Sinkiewicz, Marek Koziński, Elżbieta Grześk, Aleksander Goch

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(2):54-57.

Problemy współpracy lekarz–pacjent z cukrzycą

Agata Bronisz, Marek Bronisz, Grzegorz Grześk, Aldona Kubica, Iwona Świątkiewicz, Roman Junik

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(2):58-61.

Problemy współpracy lekarz–pacjent po implantacji stentu

Michał Kasprzak, Marek Koziński, Aldona Kubica, Piotr Sobański, Grzegorz Grześk, Adam Sukiennik

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(2):64-71.

Przestrzeganie zaleceń jako element poprawy rokowania u chorych z przewlekłą niewydolnością serca

Piotr Sobański, Aldona Kubica, Władysław Sinkiewicz

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(2):70-73.

Specyfika współpracy lekarz–pacjent w pediatrii

Aldona Katarzyna Jankowska, Elżbieta Grześk, Aldona Kubica, Marek Koziński, Zofia Grąbczewska

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(2):74-77.

Przyczyny złej współpracy lekarz–pacjent w terapii przewlekłej

Aldona Kubica, Anna Ratajska, Władysław Sinkiewicz, Grzegorz Grześk, Iwona Świątkiewicz, Elżbieta Grześk, Aleksander Goch

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(2):78-83.

Co leży u podłoża złej współpracy lekarz-pacjent? - spojrzenie psychologa

Anna Ratajska, Aldona Kubica

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(2):84-87.

Strategia wyboru leku i jego postaci jako metoda poprawy realizacji programu terapeutycznego

Grzegorz Grześk, Aldona Kubica, Marek Koziński, Władysław Sinkiewicz, Elżbieta Grześk, Aldona Katarzyna Jankowska

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(2):88-92.

Edukacja zdrowotna jako metoda poprawy realizacji programu terapeutycznego

Aldona Kubica, Anna Andruszkiewicz, Grzegorz Grześk, Marek Koziński, Władysław Sinkiewicz, Agata Bronisz, Aleksander Goch

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(2):93-99.
Sprawozdanie

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

VM Media Group Sp. z o.o.Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

phone:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl