open access

Vol 5, No 2 (2010)
Review paper
Published online: 2010-04-29
Get Citation

Strategia wyboru leku i jego postaci jako metoda poprawy realizacji programu terapeutycznego

Grzegorz Grześk, Aldona Kubica, Marek Koziński, Władysław Sinkiewicz, Elżbieta Grześk, Aldona Katarzyna Jankowska
Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(2):88-92.

open access

Vol 5, No 2 (2010)
Review Papers
Published online: 2010-04-29

Abstract

Racjonalna farmakoterapia opiera się na stosowaniu odpowiednio dobranego leku we właściwej postaci dla danego pacjenta. Sam fakt modyfikacji postaci leku nie jest jeszcze wystarczający do wyraźnego zwiększenia efektywności terapii, gdyż sukces leczenia zależy od obu stron uczestniczących w tym procesie: lekarza i pacjenta. Nieodzownym elementem właściwej terapii jest edukacja zdrowotna. Modyfikacje leczenia, polegające na zmianie formy leku i sposobu dawkowania, są czynnikami wspomagającymi oraz ułatwiającymi komunikację między lekarzem a pacjentem.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 2: 88-92)

Abstract

Racjonalna farmakoterapia opiera się na stosowaniu odpowiednio dobranego leku we właściwej postaci dla danego pacjenta. Sam fakt modyfikacji postaci leku nie jest jeszcze wystarczający do wyraźnego zwiększenia efektywności terapii, gdyż sukces leczenia zależy od obu stron uczestniczących w tym procesie: lekarza i pacjenta. Nieodzownym elementem właściwej terapii jest edukacja zdrowotna. Modyfikacje leczenia, polegające na zmianie formy leku i sposobu dawkowania, są czynnikami wspomagającymi oraz ułatwiającymi komunikację między lekarzem a pacjentem.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 2: 88-92)
Get Citation

Keywords

leki złożone; postaci wieloskładnikowe; schemat leczenia

About this article
Title

Strategia wyboru leku i jego postaci jako metoda poprawy realizacji programu terapeutycznego

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 5, No 2 (2010)

Article type

Review paper

Pages

88-92

Published online

2010-04-29

Page views

399

Article views/downloads

2122

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(2):88-92.

Keywords

leki złożone
postaci wieloskładnikowe
schemat leczenia

Authors

Grzegorz Grześk
Aldona Kubica
Marek Koziński
Władysław Sinkiewicz
Elżbieta Grześk
Aldona Katarzyna Jankowska

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl