open access

Vol 5, No 2 (2010)
Review paper
Published online: 2010-04-29
Get Citation

Przyczyny złej współpracy lekarz–pacjent w terapii przewlekłej

Aldona Kubica, Anna Ratajska, Władysław Sinkiewicz, Grzegorz Grześk, Iwona Świątkiewicz, Elżbieta Grześk, Aleksander Goch
Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(2):78-83.

open access

Vol 5, No 2 (2010)
Review Papers
Published online: 2010-04-29

Abstract

W piśmiennictwie wskazuje się różne czynniki ograniczające adherence pacjentów. Niski poziom wykształcenia i podeszły wiek, szczególnie u kobiet, zwiększają prawdopodobieństwo przerwania leczenia wśród chorych po zawale serca. Przyczynami nieprzestrzegania zaleceń lekarskich mogą być także objawy uboczne terapii, niewystarczające instrukcje, problemy pacjentów z pamięcią, status finansowy uniemożliwiający kupienie leków, brak zgody na leczenie oraz złe stosunki między pacjentem a personelem medycznym. Ponadto podnosi się znaczenie innych czynników ograniczających adherence pacjentów, takich jak: polipragmazja, ograniczona umiejętność czytania, schorzenia bezobjawowe bądź skąpoobjawowe (np. hiperlipidemia, nadciśnienie, osteoporoza), niedostateczne wsparcie, depresja.
Śmiertelność, incydenty sercowo-naczyniowe, konieczność wykonywania zabiegów lub dodatkowych hospitalizacji to powszechnie przyjęte, obiektywne kryteria pozwalające naukowo ocenić skuteczność stosowanej terapii. Natomiast ocena skuteczności tej samej terapii, przeprowadzana przez pacjenta, uwzględnia, a często stawia na pierwszym miejscu, inne, subiektywne kryteria, takie jak dolegliwości fizyczne i różne sfery funkcjonowania organizmu, co implikuje jego stosunek do zaleconego sposobu leczenia, a w konsekwencji adherence.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 2: 78-83)

Abstract

W piśmiennictwie wskazuje się różne czynniki ograniczające adherence pacjentów. Niski poziom wykształcenia i podeszły wiek, szczególnie u kobiet, zwiększają prawdopodobieństwo przerwania leczenia wśród chorych po zawale serca. Przyczynami nieprzestrzegania zaleceń lekarskich mogą być także objawy uboczne terapii, niewystarczające instrukcje, problemy pacjentów z pamięcią, status finansowy uniemożliwiający kupienie leków, brak zgody na leczenie oraz złe stosunki między pacjentem a personelem medycznym. Ponadto podnosi się znaczenie innych czynników ograniczających adherence pacjentów, takich jak: polipragmazja, ograniczona umiejętność czytania, schorzenia bezobjawowe bądź skąpoobjawowe (np. hiperlipidemia, nadciśnienie, osteoporoza), niedostateczne wsparcie, depresja.
Śmiertelność, incydenty sercowo-naczyniowe, konieczność wykonywania zabiegów lub dodatkowych hospitalizacji to powszechnie przyjęte, obiektywne kryteria pozwalające naukowo ocenić skuteczność stosowanej terapii. Natomiast ocena skuteczności tej samej terapii, przeprowadzana przez pacjenta, uwzględnia, a często stawia na pierwszym miejscu, inne, subiektywne kryteria, takie jak dolegliwości fizyczne i różne sfery funkcjonowania organizmu, co implikuje jego stosunek do zaleconego sposobu leczenia, a w konsekwencji adherence.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 2: 78-83)
Get Citation

Keywords

adherence; terapia przewlekła

About this article
Title

Przyczyny złej współpracy lekarz–pacjent w terapii przewlekłej

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 5, No 2 (2010)

Article type

Review paper

Pages

78-83

Published online

2010-04-29

Page views

772

Article views/downloads

2304

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(2):78-83.

Keywords

adherence
terapia przewlekła

Authors

Aldona Kubica
Anna Ratajska
Władysław Sinkiewicz
Grzegorz Grześk
Iwona Świątkiewicz
Elżbieta Grześk
Aleksander Goch

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl