open access

Vol 5, No 2 (2010)
Review paper
Published online: 2010-04-29
Get Citation

Przestrzeganie zaleceń jako element poprawy rokowania u chorych z przewlekłą niewydolnością serca

Piotr Sobański, Aldona Kubica, Władysław Sinkiewicz
Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(2):70-73.

open access

Vol 5, No 2 (2010)
Review Papers
Published online: 2010-04-29

Abstract

Kryterium pozwalającym uznać chorego za aktywnie leczonego w badaniach wieloośrodkowych jest przyjęcie przez niego co najmniej 80% należnej dawki badanego leku. Korzystnego wpływu leków udowodnionego w badaniach można więc oczekiwać, jeśli pacjenci przestrzegają zaleceń w porównywalnym stopniu. W rzeczywistości współpraca chorego wyrażona jako stosowanie się do zaleceń leczenia farmakologicznego i niefarmakologicznego wygląda znacznie gorzej. Poszukując coraz doskonalszych i bardziej skomplikowanych metod poprawy rokowania chorych z przewlekłą niewydolnością serca wydaje się, że nie doceniamy możliwości leżących w zasięgu ręki. Poprawa współpracy, prowadzenia samooceny i przestrzegania zaleceń przez chorych pozwala w wymierny sposób wpłynąć na losy pacjentów, bez ponoszenia dużych nakładów finansowych. Poprawa staranności samoopieki, minimalizując ryzyko wystąpienia zaostrzenia niewydolności serca, zmniejsza ryzyko hospitalizacji i poprawia jakość życia chorych. W artykule omówiono najważniejsze elementy pozwalające zachęcić pacjentów do aktywnego udziału w terapii oraz poprawić współpracę z zespołem leczącym w celu osiągnięcia optymalnych wyników leczenia.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 2: 70-73)

Abstract

Kryterium pozwalającym uznać chorego za aktywnie leczonego w badaniach wieloośrodkowych jest przyjęcie przez niego co najmniej 80% należnej dawki badanego leku. Korzystnego wpływu leków udowodnionego w badaniach można więc oczekiwać, jeśli pacjenci przestrzegają zaleceń w porównywalnym stopniu. W rzeczywistości współpraca chorego wyrażona jako stosowanie się do zaleceń leczenia farmakologicznego i niefarmakologicznego wygląda znacznie gorzej. Poszukując coraz doskonalszych i bardziej skomplikowanych metod poprawy rokowania chorych z przewlekłą niewydolnością serca wydaje się, że nie doceniamy możliwości leżących w zasięgu ręki. Poprawa współpracy, prowadzenia samooceny i przestrzegania zaleceń przez chorych pozwala w wymierny sposób wpłynąć na losy pacjentów, bez ponoszenia dużych nakładów finansowych. Poprawa staranności samoopieki, minimalizując ryzyko wystąpienia zaostrzenia niewydolności serca, zmniejsza ryzyko hospitalizacji i poprawia jakość życia chorych. W artykule omówiono najważniejsze elementy pozwalające zachęcić pacjentów do aktywnego udziału w terapii oraz poprawić współpracę z zespołem leczącym w celu osiągnięcia optymalnych wyników leczenia.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 2: 70-73)
Get Citation

Keywords

przewlekła niewydolność serca; przestrzeganie zaleceń; samokontrola; przestrzeganie zaleceń

About this article
Title

Przestrzeganie zaleceń jako element poprawy rokowania u chorych z przewlekłą niewydolnością serca

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 5, No 2 (2010)

Article type

Review paper

Pages

70-73

Published online

2010-04-29

Page views

756

Article views/downloads

3148

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(2):70-73.

Keywords

przewlekła niewydolność serca
przestrzeganie zaleceń
samokontrola
przestrzeganie zaleceń

Authors

Piotr Sobański
Aldona Kubica
Władysław Sinkiewicz

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl