open access

Vol 5, No 2 (2010)
Review paper
Published online: 2010-04-29
Get Citation

Problemy współpracy lekarz–pacjent po implantacji stentu

Michał Kasprzak, Marek Koziński, Aldona Kubica, Piotr Sobański, Grzegorz Grześk, Adam Sukiennik
Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(2):64-71.

open access

Vol 5, No 2 (2010)
Review Papers
Published online: 2010-04-29

Abstract

Pacjenci z chorobą niedokrwienną serca po przebytych zabiegach angioplastyki z implantacją stentu do tętnicy wieńcowej stanowią dużą i wciąż rosnącą grupę chorych. Leczenie choroby niedokrwiennej serca jest typowym przykładem terapii przewlekłej, a większość leków o udowodnionej skuteczności w poprawie odległego rokowania powinna być stosowana nieprzerwanie do końca życia. Dodatkowym, obowiązkowym elementem terapii po interwencjach na naczyniach wieńcowych jest czasowe stosowanie pochodnych tienopirydyn. Badania epidemiologiczne wskazują, że jedynie 50-75% pacjentów prawidłowo przestrzega zasad terapii długoterminowej. Zaprzestanie farmakoterapii choroby niedokrwiennej serca, a zwłaszcza leczenia przeciwpłytkowego, jest główną przyczyną występowania zakrzepicy w implantowanym stencie, ostrego zespołu wieńcowego i nagłego zgonu sercowego. W artykule dokonano analizy czynników wpływających na ograniczenie farmakoterapii przez pacjentów oraz omówiono sposoby mogące potencjalnie poprawić zakres i jakość współpracy z pacjentem po zabiegu angiolpastyki wieńcowej.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 2: 62-69)

Abstract

Pacjenci z chorobą niedokrwienną serca po przebytych zabiegach angioplastyki z implantacją stentu do tętnicy wieńcowej stanowią dużą i wciąż rosnącą grupę chorych. Leczenie choroby niedokrwiennej serca jest typowym przykładem terapii przewlekłej, a większość leków o udowodnionej skuteczności w poprawie odległego rokowania powinna być stosowana nieprzerwanie do końca życia. Dodatkowym, obowiązkowym elementem terapii po interwencjach na naczyniach wieńcowych jest czasowe stosowanie pochodnych tienopirydyn. Badania epidemiologiczne wskazują, że jedynie 50-75% pacjentów prawidłowo przestrzega zasad terapii długoterminowej. Zaprzestanie farmakoterapii choroby niedokrwiennej serca, a zwłaszcza leczenia przeciwpłytkowego, jest główną przyczyną występowania zakrzepicy w implantowanym stencie, ostrego zespołu wieńcowego i nagłego zgonu sercowego. W artykule dokonano analizy czynników wpływających na ograniczenie farmakoterapii przez pacjentów oraz omówiono sposoby mogące potencjalnie poprawić zakres i jakość współpracy z pacjentem po zabiegu angiolpastyki wieńcowej.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 2: 62-69)
Get Citation

Keywords

współpraca z pacjentem; choroba niedokrwienna serca; przezskórna interwencja wieńcowa; zakrzepica w stencie; compliance

About this article
Title

Problemy współpracy lekarz–pacjent po implantacji stentu

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 5, No 2 (2010)

Article type

Review paper

Pages

64-71

Published online

2010-04-29

Page views

499

Article views/downloads

2890

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(2):64-71.

Keywords

współpraca z pacjentem
choroba niedokrwienna serca
przezskórna interwencja wieńcowa
zakrzepica w stencie
compliance

Authors

Michał Kasprzak
Marek Koziński
Aldona Kubica
Piotr Sobański
Grzegorz Grześk
Adam Sukiennik

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl