open access

Vol 5, No 3 (2010)
Case report
Published online: 2010-06-22
Get Citation

Obraz elektrokardiograficzny ostrego zawału serca u chorej z zespołem Wolffa-Parkinsona-White’a

Beata Wożakowska-Kapłon, Alicja Stępień-Wałek
Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(3):145-148.

open access

Vol 5, No 3 (2010)
Case Reports
Published online: 2010-06-22

Abstract

Elektrokardiograficzne rozpoznanie zawału serca w obecności zespołu Wolffa-Parkinson-White’a (WPW) jest bardzo trudne. Obecność fali delta, poszerzonych i zniekształconych zespołów QRS powoduje istotne problemy w interpretacji zmian w zapisie EKG. W niniejszej pracy przedstawiano przypadek 66-letniej chorej z zespołem WPW i typowymi cechami jawnej preekscytacji w zapisie EKG, u której jedyną elektrokardiograficzną nieprawidłowością sugerującą ostry zawał serca było przedwczesne pobudzenie węzłowe z uniesieniem odcinka ST w postaci fali Pardy’ego. Podstawą skierowania do koronarografii był typowy ból dławicowy, znamienne podwyższenie stężenia troponiny i zaburzenia kurczliwości w badaniu echokardiograficznym u chorej z czynnikami ryzyka choroby wieńcowej. Typowe objawy kliniczne ostrego zespołu wieńcowego u chorych z jawną preekscytacją powinny być zawsze wnikliwie analizowane, aby nie stanowiły źródła pomyłek diagnostycznych i nie prowadziły do błędnych decyzji.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 3: 145-148

Abstract

Elektrokardiograficzne rozpoznanie zawału serca w obecności zespołu Wolffa-Parkinson-White’a (WPW) jest bardzo trudne. Obecność fali delta, poszerzonych i zniekształconych zespołów QRS powoduje istotne problemy w interpretacji zmian w zapisie EKG. W niniejszej pracy przedstawiano przypadek 66-letniej chorej z zespołem WPW i typowymi cechami jawnej preekscytacji w zapisie EKG, u której jedyną elektrokardiograficzną nieprawidłowością sugerującą ostry zawał serca było przedwczesne pobudzenie węzłowe z uniesieniem odcinka ST w postaci fali Pardy’ego. Podstawą skierowania do koronarografii był typowy ból dławicowy, znamienne podwyższenie stężenia troponiny i zaburzenia kurczliwości w badaniu echokardiograficznym u chorej z czynnikami ryzyka choroby wieńcowej. Typowe objawy kliniczne ostrego zespołu wieńcowego u chorych z jawną preekscytacją powinny być zawsze wnikliwie analizowane, aby nie stanowiły źródła pomyłek diagnostycznych i nie prowadziły do błędnych decyzji.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 3: 145-148
Get Citation

Keywords

zespół preekscytacji; zawał serca; elektrokardiogram

About this article
Title

Obraz elektrokardiograficzny ostrego zawału serca u chorej z zespołem Wolffa-Parkinsona-White’a

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 5, No 3 (2010)

Article type

Case report

Pages

145-148

Published online

2010-06-22

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(3):145-148.

Keywords

zespół preekscytacji
zawał serca
elektrokardiogram

Authors

Beata Wożakowska-Kapłon
Alicja Stępień-Wałek

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl