open access

Vol 5, No 3 (2010)
Original paper
Published online: 2010-06-22
Get Citation

Czynniki ryzyka obturacyjnego bezdechu sennego w grupie chorych ze stabilną niewydolnością serca a wskaźnik bezdechu/spłyconego oddechu oceniany metodą holterowską

Małgorzata Dobosiewicz, Władysław Sinkiewicz, Piotr Małyszka, Danuta Karasek, Marek Koziński, Jan Błażejewski, Robert Bujak, Iwona Świątkiewicz, Joanna Banach
Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(3):109-113.

open access

Vol 5, No 3 (2010)
Original Papers
Published online: 2010-06-22

Abstract

Wstęp: Zaburzenia oddychania w czasie snu w istotny sposób pogarszają przebieg i rokowanie chorych ze skurczową niewydolnością serca. Bezdech senny występuje u blisko 80% chorych z niewydolnością serca (głównie centralna postać zaburzeń oddychania w czasie snu), chociaż bezdech obturacyjny stanowi również istotny problem kliniczny. Głównymi czynnikami ryzyka obturacyjnego bezdechu sennego są otyłość (podwyższone BMI i zwiększony obwód talii) oraz płeć męska. Polisomnografia jest najlepszą metodą rozpoznawania zaburzeń oddychania w czasie snu, jednak ze względu na koszty i małą dostępność nie może być rozpatrywana jako przesiewowa metoda diagnostyczna. W ostatnich latach podnosi się znaczenie badania holterowskiego w diagnostyce zaburzeń oddychania w czasie snu. Celem niniejszej pracy była ocena nasilenia bezdechu sennego mierzonego za pomocą holterowskiego wskaźnika bezdechu/spłyconego oddechu w odniesieniu do czynników ryzyka zaburzeń oddychania w czasie snu w grupie chorych z niewydolnością serca w porównaniu z grupą osób bez tego schorzenia.
Metody: Badana grupa składała się z 70 pacjentów ze skurczową niewydolnością serca (EF ≤ 40%) w II i III klasie według NYHA. Grupę kontrolną stanowiło 50 osób bez niewydolności serca, dobranych pod względem płci i wieku.
Wyniki: Główne czynniki ryzyka obturacyjnego bezdechu sennego (podwyższone BMI oraz zwiększony obwód pasa) obserwowano częściej w grupie osób bez niewydolności serca. Wskaźnik bezdechu/spłyconego bezdechu oceniany metodą holterowską był istotnie był istotnie wyższy w grupie badanej w porównaniu z grupą kontrolną (16,4 v. 10,2; p < 0,01).
Wnioski: Mimo rzadszego występowania głównych czynników ryzyka zaburzeń oddychania w czasie snu u chorych z niewydolnością serca, w badaniu wykazano wyższe wartości wskaźnika dla tej grupy pacjentów w porównaniu z grupą kontrolną.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 3: 109-113)

Abstract

Wstęp: Zaburzenia oddychania w czasie snu w istotny sposób pogarszają przebieg i rokowanie chorych ze skurczową niewydolnością serca. Bezdech senny występuje u blisko 80% chorych z niewydolnością serca (głównie centralna postać zaburzeń oddychania w czasie snu), chociaż bezdech obturacyjny stanowi również istotny problem kliniczny. Głównymi czynnikami ryzyka obturacyjnego bezdechu sennego są otyłość (podwyższone BMI i zwiększony obwód talii) oraz płeć męska. Polisomnografia jest najlepszą metodą rozpoznawania zaburzeń oddychania w czasie snu, jednak ze względu na koszty i małą dostępność nie może być rozpatrywana jako przesiewowa metoda diagnostyczna. W ostatnich latach podnosi się znaczenie badania holterowskiego w diagnostyce zaburzeń oddychania w czasie snu. Celem niniejszej pracy była ocena nasilenia bezdechu sennego mierzonego za pomocą holterowskiego wskaźnika bezdechu/spłyconego oddechu w odniesieniu do czynników ryzyka zaburzeń oddychania w czasie snu w grupie chorych z niewydolnością serca w porównaniu z grupą osób bez tego schorzenia.
Metody: Badana grupa składała się z 70 pacjentów ze skurczową niewydolnością serca (EF ≤ 40%) w II i III klasie według NYHA. Grupę kontrolną stanowiło 50 osób bez niewydolności serca, dobranych pod względem płci i wieku.
Wyniki: Główne czynniki ryzyka obturacyjnego bezdechu sennego (podwyższone BMI oraz zwiększony obwód pasa) obserwowano częściej w grupie osób bez niewydolności serca. Wskaźnik bezdechu/spłyconego bezdechu oceniany metodą holterowską był istotnie był istotnie wyższy w grupie badanej w porównaniu z grupą kontrolną (16,4 v. 10,2; p < 0,01).
Wnioski: Mimo rzadszego występowania głównych czynników ryzyka zaburzeń oddychania w czasie snu u chorych z niewydolnością serca, w badaniu wykazano wyższe wartości wskaźnika dla tej grupy pacjentów w porównaniu z grupą kontrolną.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 3: 109-113)
Get Citation

Keywords

niewydolność serca; zaburzenia oddychania w czasie snu; czynniki ryzyka obturacyjnego bezdechu sennego

About this article
Title

Czynniki ryzyka obturacyjnego bezdechu sennego w grupie chorych ze stabilną niewydolnością serca a wskaźnik bezdechu/spłyconego oddechu oceniany metodą holterowską

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 5, No 3 (2010)

Article type

Original paper

Pages

109-113

Published online

2010-06-22

Page views

491

Article views/downloads

3851

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(3):109-113.

Keywords

niewydolność serca
zaburzenia oddychania w czasie snu
czynniki ryzyka obturacyjnego bezdechu sennego

Authors

Małgorzata Dobosiewicz
Władysław Sinkiewicz
Piotr Małyszka
Danuta Karasek
Marek Koziński
Jan Błażejewski
Robert Bujak
Iwona Świątkiewicz
Joanna Banach

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl