open access

Vol 5, No 3 (2010)
Review paper
Published online: 2010-06-22
Get Citation

Rosuwastatyna w prewencji pierwotnej schorzeń układu sercowo-naczyniowego

Grzegorz Grześk, Ahmad El-Essa, Aldona Kubica, Elżbieta Grześk, Jacek Kubica, Marek Koziński
Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(3):141-144.

open access

Vol 5, No 3 (2010)
Review Papers
Published online: 2010-06-22

Abstract

Statyny należą do najczęściej stosowanych grup leków na świecie. Poza działaniem hipolipemizującym wywierają wpływ na wiele działań pozalipidowych. Szczególnie zaznacza się poprawa funkcji śródbłonka naczyniowego, która przejawia się wzrostem ekspresji syntazy tlenku azotu i zwiększeniem syntezy tlenku azotu. Zjawisku temu towarzyszy ograniczenie syntezy endoteliny-1, działanie przeciwzakrzepowe, hamowanie uwalniania wolnych rodników, hamowanie neoangiogenezy, hamowanie przerostu mięśnia sercowego. W lipcu 2009 roku rozszerzono wskazania rejestracyjne, obejmując leczenie hipercholesterolemii rodzinnej u dzieci w wieku 10-17 lat. Wskazanie zarejestrowano na podstawie wyników badania PLUTO, w którym potwierdzono skuteczność i bezpieczeństwo terapii, a w lutym 2010 roku Agencja ds. Żywności i Leków zaaprobowała dalsze rozszerzenie wskazań rejestracyjnych rosuwastatyny o prewencję pierwotną chorób układu sercowo-naczyniowego. Na podstawie wyników badania JUPITER można stwierdzić, że poszerzenie diagnostyki o oznaczenie hsCRP może zwiększyć grupę pacjentów, którzy mogą odnieść szczególne korzyści z leczenia statyną, a na podstawie innych wykładników nie kwalifikowano by ich do takiego leczenia. Szacowanie ryzyka sercowo- -naczyniowego, uwzględniające oznaczenie hsCRP oraz jego obniżanie przez stosowanie leczenia statynami, może się stać w najbliższej przyszłości istotnym celem terapeutycznym. Wyniki badania JUPITER w znaczący sposób poszerzyły możliwości farmakoterapii w profilaktyce pierwotnej schorzeń układu sercowo-naczyniowego, istotnie zwiększając grupę osób, u których można wdrożyć farmakoterapię.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 3: 141-144)

Abstract

Statyny należą do najczęściej stosowanych grup leków na świecie. Poza działaniem hipolipemizującym wywierają wpływ na wiele działań pozalipidowych. Szczególnie zaznacza się poprawa funkcji śródbłonka naczyniowego, która przejawia się wzrostem ekspresji syntazy tlenku azotu i zwiększeniem syntezy tlenku azotu. Zjawisku temu towarzyszy ograniczenie syntezy endoteliny-1, działanie przeciwzakrzepowe, hamowanie uwalniania wolnych rodników, hamowanie neoangiogenezy, hamowanie przerostu mięśnia sercowego. W lipcu 2009 roku rozszerzono wskazania rejestracyjne, obejmując leczenie hipercholesterolemii rodzinnej u dzieci w wieku 10-17 lat. Wskazanie zarejestrowano na podstawie wyników badania PLUTO, w którym potwierdzono skuteczność i bezpieczeństwo terapii, a w lutym 2010 roku Agencja ds. Żywności i Leków zaaprobowała dalsze rozszerzenie wskazań rejestracyjnych rosuwastatyny o prewencję pierwotną chorób układu sercowo-naczyniowego. Na podstawie wyników badania JUPITER można stwierdzić, że poszerzenie diagnostyki o oznaczenie hsCRP może zwiększyć grupę pacjentów, którzy mogą odnieść szczególne korzyści z leczenia statyną, a na podstawie innych wykładników nie kwalifikowano by ich do takiego leczenia. Szacowanie ryzyka sercowo- -naczyniowego, uwzględniające oznaczenie hsCRP oraz jego obniżanie przez stosowanie leczenia statynami, może się stać w najbliższej przyszłości istotnym celem terapeutycznym. Wyniki badania JUPITER w znaczący sposób poszerzyły możliwości farmakoterapii w profilaktyce pierwotnej schorzeń układu sercowo-naczyniowego, istotnie zwiększając grupę osób, u których można wdrożyć farmakoterapię.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 3: 141-144)
Get Citation

Keywords

rosuwastatyna; białko C-reaktywne; choroba wieńcowa; profilaktyka pierwotna

About this article
Title

Rosuwastatyna w prewencji pierwotnej schorzeń układu sercowo-naczyniowego

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 5, No 3 (2010)

Article type

Review paper

Pages

141-144

Published online

2010-06-22

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(3):141-144.

Keywords

rosuwastatyna
białko C-reaktywne
choroba wieńcowa
profilaktyka pierwotna

Authors

Grzegorz Grześk
Ahmad El-Essa
Aldona Kubica
Elżbieta Grześk
Jacek Kubica
Marek Koziński

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl