open access

Vol 5, No 3 (2010)
Review paper
Published online: 2010-06-22
Get Citation

Strategia postępowania rehabilitacyjnego po zabiegach kardiochirurgicznych

Alicja Krakowska, Joanna Sikorska, Łukasz Michalak, Lidia Ludwikowska, Konrad Kopacz, Aldona Kubica, Marek Koziński, Lech Anisimowicz
Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(3):135-140.

open access

Vol 5, No 3 (2010)
Review Papers
Published online: 2010-06-22

Abstract

Istotnym zadaniem rehabilitacji przed zabiegiem kardiochirurgicznym jest przygotowanie chorego do operacji. Z kolei główny cel fizjoterapii we wczesnym okresie pooperacyjnym obejmuje zmniejszenie ryzyka powikłań związanych z unieruchomieniem chorego. Dalsze postępowanie usprawniające zależy od stanu klinicznego pacjenta, jego wydolności fizycznej i kondycji psychicznej oraz występowania powikłań pooperacyjnych. Rehabilitacja poszpitalna postrzegana jest jako najważniejszy okres w całym procesie leczenia i w połączeniu z edukacją zdrowotną (modyfikacja diety, zwalczanie nałogów i zwiększenie aktywności fizycznej) stanowi kluczowy element prewencji wtórnej.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 3: 135-140)

Abstract

Istotnym zadaniem rehabilitacji przed zabiegiem kardiochirurgicznym jest przygotowanie chorego do operacji. Z kolei główny cel fizjoterapii we wczesnym okresie pooperacyjnym obejmuje zmniejszenie ryzyka powikłań związanych z unieruchomieniem chorego. Dalsze postępowanie usprawniające zależy od stanu klinicznego pacjenta, jego wydolności fizycznej i kondycji psychicznej oraz występowania powikłań pooperacyjnych. Rehabilitacja poszpitalna postrzegana jest jako najważniejszy okres w całym procesie leczenia i w połączeniu z edukacją zdrowotną (modyfikacja diety, zwalczanie nałogów i zwiększenie aktywności fizycznej) stanowi kluczowy element prewencji wtórnej.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 3: 135-140)
Get Citation

Keywords

choroba niedokrwienna serca; rehabilitacja kardiologiczna; prewencja

About this article
Title

Strategia postępowania rehabilitacyjnego po zabiegach kardiochirurgicznych

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 5, No 3 (2010)

Article type

Review paper

Pages

135-140

Published online

2010-06-22

Page views

2018

Article views/downloads

42808

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(3):135-140.

Keywords

choroba niedokrwienna serca
rehabilitacja kardiologiczna
prewencja

Authors

Alicja Krakowska
Joanna Sikorska
Łukasz Michalak
Lidia Ludwikowska
Konrad Kopacz
Aldona Kubica
Marek Koziński
Lech Anisimowicz

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl