open access

Vol 5, No 3 (2010)
Review paper
Published online: 2010-06-22
Get Citation

Kardiomiopatia poantracyklinowa - diagnostyka, leczenie i zapobieganie

Inga Piętka, Małgorzata Lelonek
Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(3):130-134.

open access

Vol 5, No 3 (2010)
Review Papers
Published online: 2010-06-22

Abstract

Do powikłań kardiologicznych chemioterapii może dojść na każdym etapie leczenia onkologicznego. Leki onkologiczne, zarówno starej, jak i nowej generacji o działaniu biologicznym, wymienia się wśród najczęstszych przyczyn niewydolności serca. Aby zmniejszyć ryzyko powikłań kardiologicznych oraz wcześnie rozpoznać toksyczny wpływ chemioterapii, należy monitorować układ sercowo-naczyniowy chorych poddawanych leczeniu onkologicznemu. Do standardów diagnostycznych zalicza się wykonanie badania echokardiograficznego, ocenę TnT i NT-proBNP (ew. BNP).
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 3: 130-134)

Abstract

Do powikłań kardiologicznych chemioterapii może dojść na każdym etapie leczenia onkologicznego. Leki onkologiczne, zarówno starej, jak i nowej generacji o działaniu biologicznym, wymienia się wśród najczęstszych przyczyn niewydolności serca. Aby zmniejszyć ryzyko powikłań kardiologicznych oraz wcześnie rozpoznać toksyczny wpływ chemioterapii, należy monitorować układ sercowo-naczyniowy chorych poddawanych leczeniu onkologicznemu. Do standardów diagnostycznych zalicza się wykonanie badania echokardiograficznego, ocenę TnT i NT-proBNP (ew. BNP).
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 3: 130-134)
Get Citation

Keywords

chemioterapia; kardiomiopatia poantracyklinowa; diagnostyka

About this article
Title

Kardiomiopatia poantracyklinowa - diagnostyka, leczenie i zapobieganie

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 5, No 3 (2010)

Article type

Review paper

Pages

130-134

Published online

2010-06-22

Page views

525

Article views/downloads

3790

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(3):130-134.

Keywords

chemioterapia
kardiomiopatia poantracyklinowa
diagnostyka

Authors

Inga Piętka
Małgorzata Lelonek

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl