open access

Vol 5, No 3 (2010)
Review paper
Published online: 2010-06-22
Get Citation

Upośledzona funkcja nerek w zawale serca

Andrzej Lekston, Anna Kurek, Barbara Tynior
Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(3):122-129.

open access

Vol 5, No 3 (2010)
Review Papers
Published online: 2010-06-22

Abstract

Upośledzona funkcja nerek (IRF) jest czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego oraz pogarszającym rokowanie pacjentów z już istniejącymi schorzeniami tego układu. Wraz z upowszechnieniem się inwazyjnych metod leczenia zawału serca, związanych ze stosowaniem środków kontrastujących, narasta dodatkowo problem nefropatii kontrastowej w tej grupie chorych. Upośledzona funkcja nerek w przebiegu zawału serca może być spowodowana istniejącą pierwotnie przewlekłą chorobą nerek, ostrą niewydolnością nerek lub działaniem leków i środków kontrastowych stosowanych podczas diagnostyki i leczenia. Często przyczyny te nakładają się, co znacznie pogarsza rokowanie. W okresie wewnątrzszpitalnym szczególne znaczenie ma jak najszybsze rozpoznanie stopnia upośledzenia funkcji nerek oraz wdrożenie odpowiedniej profilaktyki i leczenia. Powszechnie uznaną metodą umożliwiającą ocenę funkcji nerek jest określanie wielkości filtracji kłębuszkowej (GFR). U pacjentów zagrożonych wystąpieniem nefropatii wywołanej kontrastem stosuje się leczenie nefroprotekcyjne. Do najczęściej stosowanych metod należą podawanie izoosmolarnych środków kontrastowych oraz odpowiednie nawadnianie pacjentów w okresie okołozabiegowym. Trwają badania nad oceną właściwości nefroprotekcyjnych innych leków, takich jak N-acetylocysteina, NaCl, NaHCO3, mannitol oraz statyny. Wyniki niektórych analiz przemawiają za ich skutecznością w zmniejszaniu częstości incydentów pogorszenia funkcji nerek w przebiegu zawału serca.
Upośledzona funkcja nerek w przebiegu zawału serca jest, bez względu na jej przyczynę, czynnikiem bardzo niekorzystnych rokowniczo. Dlatego mimo istniejących wśród autorów prac rozbieżności dotyczących optymalnej strategii postępowania, w grupie pacjentów z zawałem serca i IRF konieczne jest wdrażanie intensywnych działań diagnostycznych, profilaktycznych i leczniczych.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 3: 122-129)

Abstract

Upośledzona funkcja nerek (IRF) jest czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego oraz pogarszającym rokowanie pacjentów z już istniejącymi schorzeniami tego układu. Wraz z upowszechnieniem się inwazyjnych metod leczenia zawału serca, związanych ze stosowaniem środków kontrastujących, narasta dodatkowo problem nefropatii kontrastowej w tej grupie chorych. Upośledzona funkcja nerek w przebiegu zawału serca może być spowodowana istniejącą pierwotnie przewlekłą chorobą nerek, ostrą niewydolnością nerek lub działaniem leków i środków kontrastowych stosowanych podczas diagnostyki i leczenia. Często przyczyny te nakładają się, co znacznie pogarsza rokowanie. W okresie wewnątrzszpitalnym szczególne znaczenie ma jak najszybsze rozpoznanie stopnia upośledzenia funkcji nerek oraz wdrożenie odpowiedniej profilaktyki i leczenia. Powszechnie uznaną metodą umożliwiającą ocenę funkcji nerek jest określanie wielkości filtracji kłębuszkowej (GFR). U pacjentów zagrożonych wystąpieniem nefropatii wywołanej kontrastem stosuje się leczenie nefroprotekcyjne. Do najczęściej stosowanych metod należą podawanie izoosmolarnych środków kontrastowych oraz odpowiednie nawadnianie pacjentów w okresie okołozabiegowym. Trwają badania nad oceną właściwości nefroprotekcyjnych innych leków, takich jak N-acetylocysteina, NaCl, NaHCO3, mannitol oraz statyny. Wyniki niektórych analiz przemawiają za ich skutecznością w zmniejszaniu częstości incydentów pogorszenia funkcji nerek w przebiegu zawału serca.
Upośledzona funkcja nerek w przebiegu zawału serca jest, bez względu na jej przyczynę, czynnikiem bardzo niekorzystnych rokowniczo. Dlatego mimo istniejących wśród autorów prac rozbieżności dotyczących optymalnej strategii postępowania, w grupie pacjentów z zawałem serca i IRF konieczne jest wdrażanie intensywnych działań diagnostycznych, profilaktycznych i leczniczych.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 3: 122-129)
Get Citation

Keywords

upośledzona funkcja nerek; ostry zawał serca; nefropatia kontrastowa

About this article
Title

Upośledzona funkcja nerek w zawale serca

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 5, No 3 (2010)

Article type

Review paper

Pages

122-129

Published online

2010-06-22

Page views

678

Article views/downloads

7157

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(3):122-129.

Keywords

upośledzona funkcja nerek
ostry zawał serca
nefropatia kontrastowa

Authors

Andrzej Lekston
Anna Kurek
Barbara Tynior

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl