open access

Vol 5, No 5 (2010)
Original paper
Published online: 2010-12-31
Get Citation

Wpływ stosowania milrinonu na wczesne wyniki leczenia pacjentów z dysfunkcją mięśnia sercowego poddawanych pomostowaniu aortalno-wieńcowemu: badanie kontrolowane z randomizacją

Mohammad Jebeli, Mohammad Ghazinoor, Mohammad Hussein Mandegar, Mohammad R. Rasouli, Payam Eghtesadi-Araghi, Hamindreza Goodarzynejad, Robadeh Mohammadzadeh, Ali Darehzereshki, Saied Dianat
Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(5):266-272.

open access

Vol 5, No 5 (2010)
Original Papers
Published online: 2010-12-31

Abstract


Wstęp: Dysfunkcja mięśnia sercowego wymagająca stosowania leczenia inotropowego jest częstym powikłaniem zabiegów kardiochirurgicznych z wykorzystaniem krążenia pozaustrojowego. W niniejszym badaniu podjęto próbę oceny wpływu stosowania milrinonu u pacjentów z nieprawidłową czynnością mięśnia sercowego, poddawanych pomostowaniu aortalno-wieńcowemu.
Metody: Do badania włączono 70 pacjentów z upośledzoną funkcją lewej komory (frakcja wyrzutowa lewej komory - LVEF < 35%), u których wykonano pomostowanie aortalno-wieńcowe. Zostali oni losowo podzieleni na dwie grupy. Osoby z jednej z nich otrzymywały w trakcie operacji milrinon w bolusie (50 μg/kg mc.), natomiast chorzy z drugiej grupy roztwór soli fizjologicznej jako placebo. Następnie w każdej grupie zastosowano 24-godzinny wlew wcześniej podanej substancji w przepływie 0,5 μg/kg mc./min. Analizie poddano dane hemodynamiczne oraz pomiary skurczowej i rozkurczowej funkcji serca uzyskane podczas echokardiografii przezklatkowej.
Wyniki: Osoczowe stężenie kinazy fosfokreatynowej (CPK), izoenzymu MB kinazy kreatynowej (CK-MB), częstość występowania niedokrwienia lub zawału serca oraz średni czas leczenia inotropowego były znacząco niższe w grupie pacjentów otrzymujących milrinon (p < 0,05). Nie stwierdzono istotnych różnic między grupami w występowaniu arytmii komorowych, długości trwania krążenia pozaustrojowego i wentylacji mechanicznej, konieczności stosowania kontrapulsacji wewnątrzaortalnej i leczenia inotropowego, długości pobytu na oddziale intensywnej opieki medycznej oraz śmiertelności. Mimo że średnia LVEF była istotnie niższa u pacjentów otrzymujących milrinon, nie stwierdzono istotnych różnic w średniej LVEF w pooperacyjnej obserwacji badanych grup.
Wnioski: Okołooperacyjne stosowanie milrinonu jest korzystne u pacjentów poddawanych pomostowaniu aortalno-wieńcowemu z wykorzystaniem krążenia pozaustrojowego, zwłaszcza u chorych z obniżoną LVEF.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 5: 266-272)

Abstract


Wstęp: Dysfunkcja mięśnia sercowego wymagająca stosowania leczenia inotropowego jest częstym powikłaniem zabiegów kardiochirurgicznych z wykorzystaniem krążenia pozaustrojowego. W niniejszym badaniu podjęto próbę oceny wpływu stosowania milrinonu u pacjentów z nieprawidłową czynnością mięśnia sercowego, poddawanych pomostowaniu aortalno-wieńcowemu.
Metody: Do badania włączono 70 pacjentów z upośledzoną funkcją lewej komory (frakcja wyrzutowa lewej komory - LVEF < 35%), u których wykonano pomostowanie aortalno-wieńcowe. Zostali oni losowo podzieleni na dwie grupy. Osoby z jednej z nich otrzymywały w trakcie operacji milrinon w bolusie (50 μg/kg mc.), natomiast chorzy z drugiej grupy roztwór soli fizjologicznej jako placebo. Następnie w każdej grupie zastosowano 24-godzinny wlew wcześniej podanej substancji w przepływie 0,5 μg/kg mc./min. Analizie poddano dane hemodynamiczne oraz pomiary skurczowej i rozkurczowej funkcji serca uzyskane podczas echokardiografii przezklatkowej.
Wyniki: Osoczowe stężenie kinazy fosfokreatynowej (CPK), izoenzymu MB kinazy kreatynowej (CK-MB), częstość występowania niedokrwienia lub zawału serca oraz średni czas leczenia inotropowego były znacząco niższe w grupie pacjentów otrzymujących milrinon (p < 0,05). Nie stwierdzono istotnych różnic między grupami w występowaniu arytmii komorowych, długości trwania krążenia pozaustrojowego i wentylacji mechanicznej, konieczności stosowania kontrapulsacji wewnątrzaortalnej i leczenia inotropowego, długości pobytu na oddziale intensywnej opieki medycznej oraz śmiertelności. Mimo że średnia LVEF była istotnie niższa u pacjentów otrzymujących milrinon, nie stwierdzono istotnych różnic w średniej LVEF w pooperacyjnej obserwacji badanych grup.
Wnioski: Okołooperacyjne stosowanie milrinonu jest korzystne u pacjentów poddawanych pomostowaniu aortalno-wieńcowemu z wykorzystaniem krążenia pozaustrojowego, zwłaszcza u chorych z obniżoną LVEF.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 5: 266-272)
Get Citation

Keywords

pomostowanie aortalno-wieńcowe z wykorzystaniem krążenia pozaustrojowego; zespół małego rzutu; dysfunkcja lewej komory; milrinon; niska frakcja wyrzutowa lewej komory

About this article
Title

Wpływ stosowania milrinonu na wczesne wyniki leczenia pacjentów z dysfunkcją mięśnia sercowego poddawanych pomostowaniu aortalno-wieńcowemu: badanie kontrolowane z randomizacją

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 5, No 5 (2010)

Article type

Original paper

Pages

266-272

Published online

2010-12-31

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(5):266-272.

Keywords

pomostowanie aortalno-wieńcowe z wykorzystaniem krążenia pozaustrojowego
zespół małego rzutu
dysfunkcja lewej komory
milrinon
niska frakcja wyrzutowa lewej komory

Authors

Mohammad Jebeli
Mohammad Ghazinoor
Mohammad Hussein Mandegar
Mohammad R. Rasouli
Payam Eghtesadi-Araghi
Hamindreza Goodarzynejad
Robadeh Mohammadzadeh
Ali Darehzereshki
Saied Dianat

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl