open access

Vol 5, No 5 (2010)
Original paper
Published online: 2010-12-31
Get Citation

Czy inhibitory konwertazy angiotensyny lub blokery receptora dla angiotensyny zapobiegają wystąpieniu cukrzycy? Metaanaliza

Mouaz Al-Mallah, Owais Khawaja, Mohamad Sinno, Opada Alzohaili, Abdul B. Abou Samra
Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(5):247-256.

open access

Vol 5, No 5 (2010)
Original Papers
Published online: 2010-12-31

Abstract


Wstęp: Zapadalność na cukrzycę w ciągu ostatnich lat gwałtownie wzrosła, przy czym szacuje się, że w ciągu kolejnych 15 lat choroba ta rozwinie się u 100 milionów osób. Wpływ leczenia na rozwój cukrzycy de novo nie jest jasny. Autorzy badania przeprowadzili systematyczny przegląd i metaanalizę w celu zbadania wpływu inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI) i blokerów receptora dla angiotensyny (ARB) na wystąpienie cukrzycy de novo.
Materiał i metody: Przeszukano bazy danych MEDLINE, EMBASE, BIOSIS, Cochrane od dnia ich powstania aż do lutego 2009 roku. Poszukiwano badań z randomizacją dotyczących świeżych zachorowań na cukrzycę w grupie pacjentów leczonych ACEI lub ARB. Do metaanalizy włączono 18 badań. Zastosowano model efektów losowych i różnice między badaniami oszacowano za pomocą I2.
Wyniki: Losowo wybrano 50 451 pacjentów leczonych ACEI lub ARB i 50 397 osób poddanych terapii innymi preparatami. Stosowanie ACEI lub ARB wiązało się ze zmniejszeniem liczby nowych przypadków cukrzycy (RR 0,78, 95% CI 0,70-0,88, p = 0,003 dla ACEI i RR 0,8, 95% CI 0,75-0,86, p < 0,0001 dla ARB). Liczba osób, które należało leczyć, aby zapobiec jednemu nowemu przypadkowi cukrzycy, wyniosła 100 w przypadku ACEI i 50 w przypadku ARB.
Wnioski: Zgromadzone dowody wskazują, że stosowanie ACEI/ARB zapobiega rozwojowi cukrzycy. Może to przynieść szczególne korzyści kliniczne pacjentom z nadciśnieniem tętniczym i stanem przedcukrzycowym lub zespołem metabolicznym.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 5: 247-256)

Abstract


Wstęp: Zapadalność na cukrzycę w ciągu ostatnich lat gwałtownie wzrosła, przy czym szacuje się, że w ciągu kolejnych 15 lat choroba ta rozwinie się u 100 milionów osób. Wpływ leczenia na rozwój cukrzycy de novo nie jest jasny. Autorzy badania przeprowadzili systematyczny przegląd i metaanalizę w celu zbadania wpływu inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI) i blokerów receptora dla angiotensyny (ARB) na wystąpienie cukrzycy de novo.
Materiał i metody: Przeszukano bazy danych MEDLINE, EMBASE, BIOSIS, Cochrane od dnia ich powstania aż do lutego 2009 roku. Poszukiwano badań z randomizacją dotyczących świeżych zachorowań na cukrzycę w grupie pacjentów leczonych ACEI lub ARB. Do metaanalizy włączono 18 badań. Zastosowano model efektów losowych i różnice między badaniami oszacowano za pomocą I2.
Wyniki: Losowo wybrano 50 451 pacjentów leczonych ACEI lub ARB i 50 397 osób poddanych terapii innymi preparatami. Stosowanie ACEI lub ARB wiązało się ze zmniejszeniem liczby nowych przypadków cukrzycy (RR 0,78, 95% CI 0,70-0,88, p = 0,003 dla ACEI i RR 0,8, 95% CI 0,75-0,86, p < 0,0001 dla ARB). Liczba osób, które należało leczyć, aby zapobiec jednemu nowemu przypadkowi cukrzycy, wyniosła 100 w przypadku ACEI i 50 w przypadku ARB.
Wnioski: Zgromadzone dowody wskazują, że stosowanie ACEI/ARB zapobiega rozwojowi cukrzycy. Może to przynieść szczególne korzyści kliniczne pacjentom z nadciśnieniem tętniczym i stanem przedcukrzycowym lub zespołem metabolicznym.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 5: 247-256)
Get Citation

Keywords

inhibitory konwertazy angiotensyny; blokery receptora dla angiotensyny; cukrzyca

About this article
Title

Czy inhibitory konwertazy angiotensyny lub blokery receptora dla angiotensyny zapobiegają wystąpieniu cukrzycy? Metaanaliza

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 5, No 5 (2010)

Article type

Original paper

Pages

247-256

Published online

2010-12-31

Page views

618

Article views/downloads

2215

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(5):247-256.

Keywords

inhibitory konwertazy angiotensyny
blokery receptora dla angiotensyny
cukrzyca

Authors

Mouaz Al-Mallah
Owais Khawaja
Mohamad Sinno
Opada Alzohaili
Abdul B. Abou Samra

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl