open access

Vol 5, No 5 (2010)
Review paper
Published online: 2010-12-31
Get Citation

Ocena czynności śródbłonka naczyniowego - gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?

Karolina Obońska, Zofia Grąbczewska, Jacek Fisz
Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(5):292-297.

open access

Vol 5, No 5 (2010)
Review Papers
Published online: 2010-12-31

Abstract

Śródbłonek naczyniowy odgrywa niezwykle istotną rolę w organizmie. Pojedyncza warstwa komórek wyścielająca ścianę naczyń wydziela wiele substancji o działaniu wazoaktywnym, wpływającym na procesy krzepnięcia i fibrynolizy, biorących udział w regulacji procesów zapalnych, a także w oddziaływaniach między komórkami i ścianą naczyń. Dysfunkcja śródbłonka naczyniowego wyrażająca się zaburzeniem tych złożonych procesów odgrywa zasadniczą rolę w patogenezie miażdżycy. Obecnie dysponujemy biochemicznymi i fizycznymi metodami umożliwiającymi ocenę czynności śródbłonka naczyniowego. Oznaczenie biodostępności tlenku azotu, stężenia czynnika von Willebranda lub cząstek adhezyjnych koreluje z występowaniem czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Wśród metod fizycznych uznaną metodą oceny funkcji śródbłonka jest określenie stopnia rozszerzenia tętnicy ramiennej po uprzedniej okluzji mankietem manometru tętnic przedramienia lub proksymalnej części ramienia (FMD). Stosuje się również techniki oceniające sztywność naczyń (PWA, PWV). Pośrednią metodą oceny dysfunkcji śródbłonka jest określenie grubości błony środkowej i błony wewnętrznej tętnicy szyjnej (IMT). Zwiększenie grubości tego kompleksu koreluje z dysfunkcją endotelium. Duże nadzieje pokłada się w nowej metodzie oceniającej czynność śródbłonka w odpowiedzi na reaktywne przekrwienie (RH-PAT).
Metody fizyczne, zwłaszcza nieinwazyjne, są kluczowe dla wczesnej identyfikacji osób zagrożonych wystąpieniem zdarzeń sercowo-naczyniowych, dlatego konieczny jest dalszy ich rozwój.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 5: 292-297)

Abstract

Śródbłonek naczyniowy odgrywa niezwykle istotną rolę w organizmie. Pojedyncza warstwa komórek wyścielająca ścianę naczyń wydziela wiele substancji o działaniu wazoaktywnym, wpływającym na procesy krzepnięcia i fibrynolizy, biorących udział w regulacji procesów zapalnych, a także w oddziaływaniach między komórkami i ścianą naczyń. Dysfunkcja śródbłonka naczyniowego wyrażająca się zaburzeniem tych złożonych procesów odgrywa zasadniczą rolę w patogenezie miażdżycy. Obecnie dysponujemy biochemicznymi i fizycznymi metodami umożliwiającymi ocenę czynności śródbłonka naczyniowego. Oznaczenie biodostępności tlenku azotu, stężenia czynnika von Willebranda lub cząstek adhezyjnych koreluje z występowaniem czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Wśród metod fizycznych uznaną metodą oceny funkcji śródbłonka jest określenie stopnia rozszerzenia tętnicy ramiennej po uprzedniej okluzji mankietem manometru tętnic przedramienia lub proksymalnej części ramienia (FMD). Stosuje się również techniki oceniające sztywność naczyń (PWA, PWV). Pośrednią metodą oceny dysfunkcji śródbłonka jest określenie grubości błony środkowej i błony wewnętrznej tętnicy szyjnej (IMT). Zwiększenie grubości tego kompleksu koreluje z dysfunkcją endotelium. Duże nadzieje pokłada się w nowej metodzie oceniającej czynność śródbłonka w odpowiedzi na reaktywne przekrwienie (RH-PAT).
Metody fizyczne, zwłaszcza nieinwazyjne, są kluczowe dla wczesnej identyfikacji osób zagrożonych wystąpieniem zdarzeń sercowo-naczyniowych, dlatego konieczny jest dalszy ich rozwój.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 5: 292-297)
Get Citation

Keywords

dysfunkcja śródbłonka; miażdżyca; tlenek azotu; dylatacja tętnicy indukowana niedokrwieniem; RH-PAT

About this article
Title

Ocena czynności śródbłonka naczyniowego - gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 5, No 5 (2010)

Article type

Review paper

Pages

292-297

Published online

2010-12-31

Page views

983

Article views/downloads

18531

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(5):292-297.

Keywords

dysfunkcja śródbłonka
miażdżyca
tlenek azotu
dylatacja tętnicy indukowana niedokrwieniem
RH-PAT

Authors

Karolina Obońska
Zofia Grąbczewska
Jacek Fisz

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl