open access

Vol 5, No 5 (2010)
Review paper
Published online: 2010-12-31
Get Citation

Czynniki ryzyka rozwoju migotania przedsionków, nie zawsze ciężkiej i nie zawsze izolowanej choroby serca

Marcin Rosiak, Michał Dziuba, Michał Chudzik, Iwona Cygankiewicz, Karol Bartczak, Jarosław Drożdż, Jerzy Krzysztof Wranicz
Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(5):285-291.

open access

Vol 5, No 5 (2010)
Review Papers
Published online: 2010-12-31

Abstract

Dotychczas nie poznano dokładnych mechanizmów wpływających na powstanie migotania przedsionków (AF). Każdorazowo klinicysta musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ma do czynienia z izolowanym AF czy wywołanym innymi zamaskowanymi zaburzeniami. Migotanie przedsionków ma bowiem silne związki epidemiologiczne z innymi chorobami sercowo-naczyniowymi, takimi jak niewydolność serca, choroba wieńcowa, wady zastawkowe, cukrzyca czy nadciśnienie tętnicze. W pracy omówiono tak zwane nowe czynniki ryzyka i mechanizmy, w wyniku których prowadzą one do powstania migotania przedsionków. Na podstawie najnowszych badań zaprezentowano obecny stan wiedzy o związku występowania AF z następującymi zaburzeniami: zespołem metabolicznym i jego składowymi, bezdechem sennym oraz procesem zapalnym. Opisano również niektóre aspekty wpływu stylu życia (spożycie alkoholu i aktywność fizyczna) na pojawianie się epizodów migotania przedsionków.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 5: 285-291)

Abstract

Dotychczas nie poznano dokładnych mechanizmów wpływających na powstanie migotania przedsionków (AF). Każdorazowo klinicysta musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ma do czynienia z izolowanym AF czy wywołanym innymi zamaskowanymi zaburzeniami. Migotanie przedsionków ma bowiem silne związki epidemiologiczne z innymi chorobami sercowo-naczyniowymi, takimi jak niewydolność serca, choroba wieńcowa, wady zastawkowe, cukrzyca czy nadciśnienie tętnicze. W pracy omówiono tak zwane nowe czynniki ryzyka i mechanizmy, w wyniku których prowadzą one do powstania migotania przedsionków. Na podstawie najnowszych badań zaprezentowano obecny stan wiedzy o związku występowania AF z następującymi zaburzeniami: zespołem metabolicznym i jego składowymi, bezdechem sennym oraz procesem zapalnym. Opisano również niektóre aspekty wpływu stylu życia (spożycie alkoholu i aktywność fizyczna) na pojawianie się epizodów migotania przedsionków.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 5: 285-291)
Get Citation

Keywords

migotanie przedsionków; czynniki ryzyka; zespół metaboliczny; otyłość; cukrzyca; bezdech senny; zapalenie; spożywanie alkoholu; aktywność fizyczna

About this article
Title

Czynniki ryzyka rozwoju migotania przedsionków, nie zawsze ciężkiej i nie zawsze izolowanej choroby serca

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 5, No 5 (2010)

Article type

Review paper

Pages

285-291

Published online

2010-12-31

Page views

837

Article views/downloads

7162

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(5):285-291.

Keywords

migotanie przedsionków
czynniki ryzyka
zespół metaboliczny
otyłość
cukrzyca
bezdech senny
zapalenie
spożywanie alkoholu
aktywność fizyczna

Authors

Marcin Rosiak
Michał Dziuba
Michał Chudzik
Iwona Cygankiewicz
Karol Bartczak
Jarosław Drożdż
Jerzy Krzysztof Wranicz

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl