open access

Vol 5, No 6 (2010)
Case report
Published online: 2011-03-22
Get Citation

Skuteczne leczenie komorowych zaburzeń rytmu serca za pomocą kontrapulsacji wewnątrzaortalnej u pacjenta z ciężką dysfunkcją skurczową lewej komory i angiograficznie prawidłowymi tętnicami wieńcowymi

Deepak Goyal, Sunil K. Nadar, Ben Wrigley, Sudheer Koganti, Prithwish Banerjee
Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(6):371-374.

open access

Vol 5, No 6 (2010)
Case Reports
Published online: 2011-03-22

Abstract

Kontrapulsacja wewnątrzaortalna (IABP) jest powszechnie stosowaną metodą leczenia zawału serca powikłanego wstrząsem kardiogennym lub mechanicznymi uszkodzeniami, takimi jak: pęknięcie przegrody komorowej lub mięśnia brodawkowatego. Pacjenci odnoszą również korzyść ze stosowania IABP w opornych na leczenie i hemodynamicznie niestabilnych komorowych zaburzeniach rytmu i w niepoddającej się terapii dławicy pozawałowej. W prezentowanym doniesieniu przedstawiono przypadek kliniczny pacjenta z kardiomiopatią rozstrzeniową i angiograficznie prawidłowymi tętnicami wieńcowymi. U chorego wystąpił uporczywy, nawrotowy i niepoddający się leczeniu częstoskurcz komorowy. Po zastosowaniu IABP częstoskurcz natychmiast ustąpił. W konsekwencji pacjentowi wszczepiono kardiowerter defibrylator. Stosowanie IABP przynosi pożądane obniżenie naprężenia ściany lewej komory i obciążenia następczego (afterload). Zmiany te mogą zmniejszać pobudliwość komórek miokardium i w konsekwencji prowadzą do zmniejszenia ryzyka wystąpienia arytmii. Leczenie za pomocą IABP jest relatywnie bezpieczne i należy je rozważyć u chorych z opornymi na terapię komorowymi zaburzeniami rytmu serca, również tymi niezwiązanymi z niedokrwieniem.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 6: 371–374)

Abstract

Kontrapulsacja wewnątrzaortalna (IABP) jest powszechnie stosowaną metodą leczenia zawału serca powikłanego wstrząsem kardiogennym lub mechanicznymi uszkodzeniami, takimi jak: pęknięcie przegrody komorowej lub mięśnia brodawkowatego. Pacjenci odnoszą również korzyść ze stosowania IABP w opornych na leczenie i hemodynamicznie niestabilnych komorowych zaburzeniach rytmu i w niepoddającej się terapii dławicy pozawałowej. W prezentowanym doniesieniu przedstawiono przypadek kliniczny pacjenta z kardiomiopatią rozstrzeniową i angiograficznie prawidłowymi tętnicami wieńcowymi. U chorego wystąpił uporczywy, nawrotowy i niepoddający się leczeniu częstoskurcz komorowy. Po zastosowaniu IABP częstoskurcz natychmiast ustąpił. W konsekwencji pacjentowi wszczepiono kardiowerter defibrylator. Stosowanie IABP przynosi pożądane obniżenie naprężenia ściany lewej komory i obciążenia następczego (afterload). Zmiany te mogą zmniejszać pobudliwość komórek miokardium i w konsekwencji prowadzą do zmniejszenia ryzyka wystąpienia arytmii. Leczenie za pomocą IABP jest relatywnie bezpieczne i należy je rozważyć u chorych z opornymi na terapię komorowymi zaburzeniami rytmu serca, również tymi niezwiązanymi z niedokrwieniem.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 6: 371–374)
Get Citation

Keywords

kontrapulsacja wewnątrzaortalna; częstoskurcz komorowy

About this article
Title

Skuteczne leczenie komorowych zaburzeń rytmu serca za pomocą kontrapulsacji wewnątrzaortalnej u pacjenta z ciężką dysfunkcją skurczową lewej komory i angiograficznie prawidłowymi tętnicami wieńcowymi

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 5, No 6 (2010)

Article type

Case report

Pages

371-374

Published online

2011-03-22

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(6):371-374.

Keywords

kontrapulsacja wewnątrzaortalna
częstoskurcz komorowy

Authors

Deepak Goyal
Sunil K. Nadar
Ben Wrigley
Sudheer Koganti
Prithwish Banerjee

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl