Vol 5, No 6 (2010)

Date published: 2011-03-22

Table of Contents

open access

Original Papers

Czynniki wpływające na wczesną drożność pomostów naczyniowych u pacjentów poddawanych pomostowaniu aortalno-wieńcowemu

Hossein Ali Bassiri, Farzad Salari, Fereidoun Noohi, Marzieh Motevali, Seifollah Abdi, Nader Givtaj, Kamal Raissi, Majid Haghjoo

Original paper

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(6):325-330.

Komentarz

Marcin Krasoń

Original paper

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(6):331-332.

Wpływ wczesnego i intensywnego leczenia statyną na występowanie dodatkowych pobudzeń komorowych oraz nietrwałego częstoskurczu komorowego u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym

Xian-zhi He, Sheng-hua Zhou, Xin-hong Wan, Hai-yu Wang, Qing-hua Zhong, Jian-fang Xue

Original paper

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(6):333-338.
Young Cardiology

Ocena wpływu hormonalnej terapii zastępczej na występowanie choroby wieńcowej po 8 latach obserwacji

Paweł Stachowiak, Barbara Jastrzębska, Olga Motyl, Magdalena Michalska, Kamila Kardyńska, Magdalena Pelczarska, Izabela Bielińska, Krzysztof Przybycień

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(6):388-393.
Review Papers

Długoterminowe monitorowanie holterowskie — rodzaje i znaczenie kliniczne

Anna Krawczyńska, Beata Średniawa, Sylwia Cebula, Agata Musialik-Łydka, Oskar Kowalski, Radosław Lenarczyk, Aleksandra Woźniak, Kamil Tabor, Zbigniew Kalarus

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(6):353-360.

Przezcewnikowe wszczepianie zastawek aortalnych w 2010 roku

Marek Radomski, Wojciech Ogorzeja, Bartosz Sobociński, Władysław Lasek, Lech Anisimowicz, Jacek Kubica

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(6):361-370.
Case Reports

Chory po ostrym zespole wieńcowym i udarze mózgu — skojarzone leczenie przeciwzakrzepowe. Praktyka trudniejsza od wytycznych?

Iwona Gorczyca-Michta, Beata Wożakowska-Kapłon

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(6):375-379.
Choroba wieńcowa w świetle najnowszych publikacji

Rewaskularyzacja mięśnia sercowego

Michał Hawranek

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(6):380-382.
Historia kardiologii

60 lat polskiej kardiologii, Łódź 1950–2010

Jarosław Drożdż, Ryszard Jaszewski

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(6):396-400.
Ku przestrodze...

Ku przestrodze

Anna Kurek, Jan Szyguła

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(6):394-395.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

VM Media Group Sp. z o.o.Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

phone:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl