open access

Vol 5, No 6 (2010)
Original paper
Published online: 2011-03-22
Get Citation

Wpływ wczesnego i intensywnego leczenia statyną na występowanie dodatkowych pobudzeń komorowych oraz nietrwałego częstoskurczu komorowego u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym

Xian-zhi He, Sheng-hua Zhou, Xin-hong Wan, Hai-yu Wang, Qing-hua Zhong, Jian-fang Xue
Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(6):333-338.

open access

Vol 5, No 6 (2010)
Original Papers
Published online: 2011-03-22

Abstract

Wstęp: Celem badania była ocena prognostycznego znaczenia wczesnego i intensywnego leczenia hipolipemizującego w odniesieniu do występowania dodatkowych pobudzeń komorowych oraz nietrwałego częstoskurczu komorowego (nsVT) po ostrym zespole wieńcowym (STEMI, non-STEMI i dławica piersiowa niestabilna).
Metody: 586 pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym podzielono losowo na dwie grupy: grupę (konwencjonalne leczenie statyną, podawano atorwastatynę w dawce 10 mg/dobę, n = 289) i grupę B (stosowano wczesne i intensywne leczenie statyną, podawano od razu 60 mg atorwastatyny, następnie 40 mg/dobę, n = 297). Częstość występowania dodatkowych pobudzeń komorowych i nsVT monitorowano metodą Holtera po hospitalizacji (24 godziny i 72 godziny).
Wyniki: U 77 pacjentów (11,8%) wystąpiło nsVT. W porównywaniu z osobami, u których nie zarejestrowano nsVT, chorzy z nsVT byli starsi, częściej stwierdzano u nich w wywiadzie przebyty zawał serca, cukrzycę, migotanie przedsionków oraz frakcję wyrzutową mniejszą niż 40%. W grupie poddanej wczesnemu i intensywnemu leczeniu stwierdzono znamienne zmniejszenie liczby dodatkowych pobudzeń komorowych (24 godziny, p < 0,01; 72 godziny, p < 0,001). W tej samej grupie obserwowano także znamienną redukcję występowania nsVT (24 godziny, p < 0,01; 72 godziny, p < 0,001). W żadnej z grup nie zarejestrowano działań ubocznych.
Wnioski: Wczesne i intensywne leczenie hipolipemizujące może wpływać na wyraźne zmniejszenie występowania dodatkowych pobudzeń komorowych i nsVT.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 6: 333–338)

Abstract

Wstęp: Celem badania była ocena prognostycznego znaczenia wczesnego i intensywnego leczenia hipolipemizującego w odniesieniu do występowania dodatkowych pobudzeń komorowych oraz nietrwałego częstoskurczu komorowego (nsVT) po ostrym zespole wieńcowym (STEMI, non-STEMI i dławica piersiowa niestabilna).
Metody: 586 pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym podzielono losowo na dwie grupy: grupę (konwencjonalne leczenie statyną, podawano atorwastatynę w dawce 10 mg/dobę, n = 289) i grupę B (stosowano wczesne i intensywne leczenie statyną, podawano od razu 60 mg atorwastatyny, następnie 40 mg/dobę, n = 297). Częstość występowania dodatkowych pobudzeń komorowych i nsVT monitorowano metodą Holtera po hospitalizacji (24 godziny i 72 godziny).
Wyniki: U 77 pacjentów (11,8%) wystąpiło nsVT. W porównywaniu z osobami, u których nie zarejestrowano nsVT, chorzy z nsVT byli starsi, częściej stwierdzano u nich w wywiadzie przebyty zawał serca, cukrzycę, migotanie przedsionków oraz frakcję wyrzutową mniejszą niż 40%. W grupie poddanej wczesnemu i intensywnemu leczeniu stwierdzono znamienne zmniejszenie liczby dodatkowych pobudzeń komorowych (24 godziny, p < 0,01; 72 godziny, p < 0,001). W tej samej grupie obserwowano także znamienną redukcję występowania nsVT (24 godziny, p < 0,01; 72 godziny, p < 0,001). W żadnej z grup nie zarejestrowano działań ubocznych.
Wnioski: Wczesne i intensywne leczenie hipolipemizujące może wpływać na wyraźne zmniejszenie występowania dodatkowych pobudzeń komorowych i nsVT.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 6: 333–338)
Get Citation

Keywords

ostry zespół wieńcowy; atorwastatyna; dodatkowe pobudzenie komorowe; nietrwały częstoskurcz komorowy

About this article
Title

Wpływ wczesnego i intensywnego leczenia statyną na występowanie dodatkowych pobudzeń komorowych oraz nietrwałego częstoskurczu komorowego u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 5, No 6 (2010)

Article type

Original paper

Pages

333-338

Published online

2011-03-22

Page views

413

Article views/downloads

1375

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(6):333-338.

Keywords

ostry zespół wieńcowy
atorwastatyna
dodatkowe pobudzenie komorowe
nietrwały częstoskurcz komorowy

Authors

Xian-zhi He
Sheng-hua Zhou
Xin-hong Wan
Hai-yu Wang
Qing-hua Zhong
Jian-fang Xue

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl