open access

Vol 5, No 6 (2010)
Original paper
Published online: 2011-03-22
Get Citation

Czynniki wpływające na wczesną drożność pomostów naczyniowych u pacjentów poddawanych pomostowaniu aortalno-wieńcowemu

Hossein Ali Bassiri, Farzad Salari, Fereidoun Noohi, Marzieh Motevali, Seifollah Abdi, Nader Givtaj, Kamal Raissi, Majid Haghjoo
Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(6):325-330.

open access

Vol 5, No 6 (2010)
Original Papers
Published online: 2011-03-22

Abstract

Wstęp: Sukces terapeutyczny pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG) w odległej obserwacji zależy od drożności pomostów naczyniowych po zabiegu. Wczesne zamknięcie pomostu (w ciągu pierwszego tygodnia po CABG) wpływa niekorzystnie na odległe wyniki leczenia. Celem niniejszego badania było określenie czynników przed-, śród- i pooperacyjnych, które mogą się wiązać z drożnością pomostów aortalno-wieńcowych we wczesnym okresie po CABG.
Metody: Badanie prowadzono od marca 2007 do marca 2008 roku. Do udziału w nim zakwalifikowano 107 kolejno przyjętych pacjentów (81 mężczyzn, 26 kobiet; średnia wieku: 60 ± 9 lat), których poddano CABG. Tydzień po zabiegu u chorych wykonano angiografię tomografii komputerowej (TK) przy użyciu 16-rzędowej TK.
Wyniki: Na podstawie obrazowania wielorzędowej TK w 32 pomostach naczyniowych (8,7% wszystkich wszczepionych naczyń) stwierdzono ostrą okluzję, z czego 26 okluzji spośród 250 wykonanych zespoleń (10%) wystąpiło w pomostach żylnych, a 6 z 116 (5%) — w tętniczych. W wieloczynnikowej analizie u pacjentów z drożnymi pomostami aortalno-wieńcowymi odnotowano niższe stężenie glukozy w osoczu (119 ± 30 ml/dl v. 141 ± 65 ml/dl; p = 0,02) i dłuższy czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (34 ± 11 s v. 30 ± 2 s; p = 0,04). Ponadto czas wykorzystania krążenia pozaustrojowego był znacznie dłuższy u osób z zamkniętymi pomostami niż u tych z drożnymi wszczepionymi naczyniami (119 ± 43 min v. 102 ± 32 min; p = 0,04). U chorych z dłuższym czasem krążenia pozaustrojowego konieczne było zastosowanie większej liczby pomostów aortalno-wieńcowych (czas ≥ 120 min dla 3,5 pomostu v. czas < 120 min dla 2,9 pomostu; p = 0,02). Spośród licznych parametrów przed-, śród- i pooperacyjnych jedynie stężenie glukozy w osoczu [iloraz szans (OR): 2,014; przy 95-procentowym przedziale ufności (95% CI): 1,002–3,026; p = 0,002] i czas krążenia pozaustrojowego poniżej 2 godzin (OR: 1,502; 95% CI: 1,001–2,030; p = 0,003) były czynnikami predykcyjnymi drożności pomostów aortalno-wieńcowych po upływie 7 dni od CABG.
Wnioski: U pacjentów po operacji CABG zakończonej sukcesem, z drożnymi pomostami naczyniowymi w ciągu pierwszego tygodnia po operacji stężenie glukozy w osoczu było optymalnie kontrolowane, a czas operacji z wykorzystaniem krążenia pozaustrojowego nie przekraczał 2 godzin.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 6: 325–330)

Abstract

Wstęp: Sukces terapeutyczny pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG) w odległej obserwacji zależy od drożności pomostów naczyniowych po zabiegu. Wczesne zamknięcie pomostu (w ciągu pierwszego tygodnia po CABG) wpływa niekorzystnie na odległe wyniki leczenia. Celem niniejszego badania było określenie czynników przed-, śród- i pooperacyjnych, które mogą się wiązać z drożnością pomostów aortalno-wieńcowych we wczesnym okresie po CABG.
Metody: Badanie prowadzono od marca 2007 do marca 2008 roku. Do udziału w nim zakwalifikowano 107 kolejno przyjętych pacjentów (81 mężczyzn, 26 kobiet; średnia wieku: 60 ± 9 lat), których poddano CABG. Tydzień po zabiegu u chorych wykonano angiografię tomografii komputerowej (TK) przy użyciu 16-rzędowej TK.
Wyniki: Na podstawie obrazowania wielorzędowej TK w 32 pomostach naczyniowych (8,7% wszystkich wszczepionych naczyń) stwierdzono ostrą okluzję, z czego 26 okluzji spośród 250 wykonanych zespoleń (10%) wystąpiło w pomostach żylnych, a 6 z 116 (5%) — w tętniczych. W wieloczynnikowej analizie u pacjentów z drożnymi pomostami aortalno-wieńcowymi odnotowano niższe stężenie glukozy w osoczu (119 ± 30 ml/dl v. 141 ± 65 ml/dl; p = 0,02) i dłuższy czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (34 ± 11 s v. 30 ± 2 s; p = 0,04). Ponadto czas wykorzystania krążenia pozaustrojowego był znacznie dłuższy u osób z zamkniętymi pomostami niż u tych z drożnymi wszczepionymi naczyniami (119 ± 43 min v. 102 ± 32 min; p = 0,04). U chorych z dłuższym czasem krążenia pozaustrojowego konieczne było zastosowanie większej liczby pomostów aortalno-wieńcowych (czas ≥ 120 min dla 3,5 pomostu v. czas < 120 min dla 2,9 pomostu; p = 0,02). Spośród licznych parametrów przed-, śród- i pooperacyjnych jedynie stężenie glukozy w osoczu [iloraz szans (OR): 2,014; przy 95-procentowym przedziale ufności (95% CI): 1,002–3,026; p = 0,002] i czas krążenia pozaustrojowego poniżej 2 godzin (OR: 1,502; 95% CI: 1,001–2,030; p = 0,003) były czynnikami predykcyjnymi drożności pomostów aortalno-wieńcowych po upływie 7 dni od CABG.
Wnioski: U pacjentów po operacji CABG zakończonej sukcesem, z drożnymi pomostami naczyniowymi w ciągu pierwszego tygodnia po operacji stężenie glukozy w osoczu było optymalnie kontrolowane, a czas operacji z wykorzystaniem krążenia pozaustrojowego nie przekraczał 2 godzin.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 6: 325–330)
Get Citation

Keywords

pomostowanie aortalno-wieńcowe; wczesna drożność; czynniki predykcyjne

About this article
Title

Czynniki wpływające na wczesną drożność pomostów naczyniowych u pacjentów poddawanych pomostowaniu aortalno-wieńcowemu

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 5, No 6 (2010)

Article type

Original paper

Pages

325-330

Published online

2011-03-22

Page views

700

Article views/downloads

1958

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(6):325-330.

Keywords

pomostowanie aortalno-wieńcowe
wczesna drożność
czynniki predykcyjne

Authors

Hossein Ali Bassiri
Farzad Salari
Fereidoun Noohi
Marzieh Motevali
Seifollah Abdi
Nader Givtaj
Kamal Raissi
Majid Haghjoo

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl