open access

Vol 5, No 6 (2010)
Review Papers
Published online: 2011-03-22
Get Citation

Długoterminowe monitorowanie holterowskie — rodzaje i znaczenie kliniczne

Anna Krawczyńska, Beata Średniawa, Sylwia Cebula, Agata Musialik-Łydka, Oskar Kowalski, Radosław Lenarczyk, Aleksandra Woźniak, Kamil Tabor, Zbigniew Kalarus
Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(6):353-360.

open access

Vol 5, No 6 (2010)
Review Papers
Published online: 2011-03-22

Abstract

Monitorowanie EKG metodą Holtera jest uznaną metodą służącą do diagnostyki zaburzeń rytmu serca i rozpoznawania arytmogennych przyczyn niewyjaśnionych utrat przytomności. Obecnie w praktyce klinicznej są dostępne nie tylko krótkoterminowe (24–48-godzinne) rejestratory holterowskie, ale także coraz częściej można wykorzystać rejestratory zdarzeń, wszczepialne rejestratory pętlowe czy system Mobile Holter. W wielu badaniach klinicznych dowiedziono bowiem, że wydłużenie czasu rejestracji EKG zwiększa prawdopodobieństwo wykrycia arytmii jako przyczyny zgłaszanych przez chorego dolegliwości. Ważnym wskazaniem do długoterminowego badania EKG metodą Holtera są kołatania serca, które mogą być zapowiedzią migotania przedsionków. Rozpoznanie migotania przedsionków, zwłaszcza u chorych z wysokim ryzykiem niedokrwiennego udaru mózgu, jest natomiast podstawą wdrożenia odpowiedniego leczenia przeciwkrzepliwego, które zmniejsza ryzyko hospitalizacji, inwalidztwa, a nawet śmierci. Każda z nowych metod ma ściśle określone wskazania do stosowania, posiada zalety, ale też i pewne ograniczenia. Niemniej, mimo że są to metody nowe, to jednak odgrywają coraz ważniejszą rolę w ambulatoryjnej praktyce internistycznej i kardiologicznej.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 6: 353–360)

Abstract

Monitorowanie EKG metodą Holtera jest uznaną metodą służącą do diagnostyki zaburzeń rytmu serca i rozpoznawania arytmogennych przyczyn niewyjaśnionych utrat przytomności. Obecnie w praktyce klinicznej są dostępne nie tylko krótkoterminowe (24–48-godzinne) rejestratory holterowskie, ale także coraz częściej można wykorzystać rejestratory zdarzeń, wszczepialne rejestratory pętlowe czy system Mobile Holter. W wielu badaniach klinicznych dowiedziono bowiem, że wydłużenie czasu rejestracji EKG zwiększa prawdopodobieństwo wykrycia arytmii jako przyczyny zgłaszanych przez chorego dolegliwości. Ważnym wskazaniem do długoterminowego badania EKG metodą Holtera są kołatania serca, które mogą być zapowiedzią migotania przedsionków. Rozpoznanie migotania przedsionków, zwłaszcza u chorych z wysokim ryzykiem niedokrwiennego udaru mózgu, jest natomiast podstawą wdrożenia odpowiedniego leczenia przeciwkrzepliwego, które zmniejsza ryzyko hospitalizacji, inwalidztwa, a nawet śmierci. Każda z nowych metod ma ściśle określone wskazania do stosowania, posiada zalety, ale też i pewne ograniczenia. Niemniej, mimo że są to metody nowe, to jednak odgrywają coraz ważniejszą rolę w ambulatoryjnej praktyce internistycznej i kardiologicznej.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 6: 353–360)
Get Citation

Keywords

zaburzenia rytmu; diagnostyka; EKG

About this article
Title

Długoterminowe monitorowanie holterowskie — rodzaje i znaczenie kliniczne

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 5, No 6 (2010)

Pages

353-360

Published online

2011-03-22

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(6):353-360.

Keywords

zaburzenia rytmu
diagnostyka
EKG

Authors

Anna Krawczyńska
Beata Średniawa
Sylwia Cebula
Agata Musialik-Łydka
Oskar Kowalski
Radosław Lenarczyk
Aleksandra Woźniak
Kamil Tabor
Zbigniew Kalarus

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl