open access

Vol 5, No 6 (2010)
Review paper
Published online: 2011-03-22
Get Citation

Zastosowanie echokardiografii w diagnostyce i terapii zatorowości sercowopochodnej — wybrane aspekty w świetle zaleceń Europejskiego Towarzystwa Echokardiograficznego

Iwona Świątkiewicz
Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(6):339-352.

open access

Vol 5, No 6 (2010)
Review Papers
Published online: 2011-03-22

Abstract

W związku z ogromnym postępem w dziedzinie terapii chorób układu sercowo-naczyniowego i rozwojem nowych technik echokardiograficznych istnieje potrzeba prowadzenia dokładniejszej diagnostyki oraz sprecyzowania szczegółowych wskazań do wykonywania poszczególnych typów badania echokardiograficznego w różnych jednostkach chorobowych. Echokardiografia jest metodą używaną w postępowaniu diagnostycznym i terapeutycznym u pacjentów z udarem mózgu, przemijającym niedokrwieniem mózgu oraz zatorowością obwodową. Udar mózgu stanowi trzecią pod względem częstości przyczynę zgonu w krajach uprzemysłowionych. W 15– –30% przypadków udar niedokrwienny mózgu jest spowodowany zatorowością sercowopochodną. Udary mózgu o etiologii sercowopochodnej charakteryzują się szczególnie złym rokowaniem, z 50-procentową śmiertelnością chorych w ciągu 3 lat obserwacji. W związku z tym wczesna identyfikacja tej etiologii udaru jest niezmiernie ważna. Do chorób serca o dużym ryzyku wystąpienia zatorowości sercowopochodnej należy zaliczyć: migotanie przedsionków, zawał serca, kardiomiopatie, obecność masy wewnątrzsercowej, nabyte zastawkowe wady serca o etiologii reumatycznej, miażdżycę aorty wstępującej i łuku aorty, infekcyjne zapalenie wsierdzia oraz obecność mechanicznych protez zastawkowych. U wszystkich pacjentów z objawami zatorowości obwodowej, zwłaszcza udaru mózgu lub przemijającego niedokrwienia mózgu, należy rozważyć potencjalne sercowopochodne źródło zatorowości. Kluczową rolę w postępowaniu diagnostycznym odgrywa badanie echokardiograficzne przezklatkowe i przezprzełykowe. Zwłaszcza wprowadzenie echokardiografii przezprzełykowej do praktyki klinicznej, ze względu na dobrą czułość i wysoką specyficzność wykrywania materiału zatorowego sercowopochodnego, zrewolucjonizowało diagnostykę pacjentów z udarem mózgu. Biorąc to pod uwagę, echokardiografia stanowi nie tylko potężne narzędzie diagnostyczne, ale również odgrywa znaczącą rolę w prewencji pierwotnej i wtórnej udaru mózgu. Celem rekomendacji, opracowanych przez grupę ekspertów Europejskiego Towarzystwa Echokardiograficznego, było omówienie sercowopochodnych przyczyn zatorowości oraz przedstawienie szczegółowych zasad dotyczących zastosowania echokardiografii w diagnostyce przyczyn zatorowości sercowopochodnej.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 6: 339–352)

Abstract

W związku z ogromnym postępem w dziedzinie terapii chorób układu sercowo-naczyniowego i rozwojem nowych technik echokardiograficznych istnieje potrzeba prowadzenia dokładniejszej diagnostyki oraz sprecyzowania szczegółowych wskazań do wykonywania poszczególnych typów badania echokardiograficznego w różnych jednostkach chorobowych. Echokardiografia jest metodą używaną w postępowaniu diagnostycznym i terapeutycznym u pacjentów z udarem mózgu, przemijającym niedokrwieniem mózgu oraz zatorowością obwodową. Udar mózgu stanowi trzecią pod względem częstości przyczynę zgonu w krajach uprzemysłowionych. W 15– –30% przypadków udar niedokrwienny mózgu jest spowodowany zatorowością sercowopochodną. Udary mózgu o etiologii sercowopochodnej charakteryzują się szczególnie złym rokowaniem, z 50-procentową śmiertelnością chorych w ciągu 3 lat obserwacji. W związku z tym wczesna identyfikacja tej etiologii udaru jest niezmiernie ważna. Do chorób serca o dużym ryzyku wystąpienia zatorowości sercowopochodnej należy zaliczyć: migotanie przedsionków, zawał serca, kardiomiopatie, obecność masy wewnątrzsercowej, nabyte zastawkowe wady serca o etiologii reumatycznej, miażdżycę aorty wstępującej i łuku aorty, infekcyjne zapalenie wsierdzia oraz obecność mechanicznych protez zastawkowych. U wszystkich pacjentów z objawami zatorowości obwodowej, zwłaszcza udaru mózgu lub przemijającego niedokrwienia mózgu, należy rozważyć potencjalne sercowopochodne źródło zatorowości. Kluczową rolę w postępowaniu diagnostycznym odgrywa badanie echokardiograficzne przezklatkowe i przezprzełykowe. Zwłaszcza wprowadzenie echokardiografii przezprzełykowej do praktyki klinicznej, ze względu na dobrą czułość i wysoką specyficzność wykrywania materiału zatorowego sercowopochodnego, zrewolucjonizowało diagnostykę pacjentów z udarem mózgu. Biorąc to pod uwagę, echokardiografia stanowi nie tylko potężne narzędzie diagnostyczne, ale również odgrywa znaczącą rolę w prewencji pierwotnej i wtórnej udaru mózgu. Celem rekomendacji, opracowanych przez grupę ekspertów Europejskiego Towarzystwa Echokardiograficznego, było omówienie sercowopochodnych przyczyn zatorowości oraz przedstawienie szczegółowych zasad dotyczących zastosowania echokardiografii w diagnostyce przyczyn zatorowości sercowopochodnej.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 6: 339–352)
Get Citation

Keywords

zatorowość sercowopochodna; udar mózgu; echokardiografia przezklatkowa; echokardiografia przezprzełykowa

About this article
Title

Zastosowanie echokardiografii w diagnostyce i terapii zatorowości sercowopochodnej — wybrane aspekty w świetle zaleceń Europejskiego Towarzystwa Echokardiograficznego

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 5, No 6 (2010)

Article type

Review paper

Pages

339-352

Published online

2011-03-22

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(6):339-352.

Keywords

zatorowość sercowopochodna
udar mózgu
echokardiografia przezklatkowa
echokardiografia przezprzełykowa

Authors

Iwona Świątkiewicz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl