open access

Vol 6, No 2 (2011)
Original paper
Published online: 2011-07-27
Get Citation

Zależność pomiędzy wyjściowym stężeniem białka C-reaktywnego a dysfunkcją skurczową lewej komory przy wypisie ze szpitala u pacjentów z pierwszym w życiu ostrym zawałem serca leczonych przezskórną interwencją wieńcową

Iwona Świątkiewicz, Joanna Gierach, Przemysław Magielski, Mirosław Jabłoński, Adam Sukiennik, Joanna Ostrowska-Nowak, Marzenna Gruszka, Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Jacek Kubica
Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(2):99-108.

open access

Vol 6, No 2 (2011)
Original Papers
Published online: 2011-07-27

Abstract

Wstęp: Wystąpienie dysfunkcji skurczowej lewej komory (LVSD) po zawale serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI) ma niekorzystne znaczenie rokownicze. W czasie ostrego zawału serca dochodzi do uwalniania cytokin prozapalnych i wzrostu stężenia białka C-reaktywnego (CRP). Celem badania była ocena zależności między stężeniem CRP w osoczu przy przyjęciu do szpitala pacjentów z pierwszym w życiu STEMI leczonych przy użyciu pierwotnej przezskórnej interwencji wieńcowej (pPCI) a wskaźnikami echokardiograficznymi funkcji skurczowej lewej komory (LVSF) przy wypisie ze szpitala.
Metody: Obserwacji poddano 204 chorych (156 mężczyzn, 48 kobiet) hospitalizowanych z rozpoznaniem pierwszego w życiu STEMI leczonych przy użyciu pPCI. W badaniu echokardiograficznym przed wypisem ze szpitala oceniano następujące parametry LVSF: frakcję wyrzutową lewej komory (LVEF), wskaźnik kurczliwości lewej komory (WMSI) oraz średnią maksymalną prędkość skurczową 4 segmentów podstawnych lewej komory (S’). Stężenie hs-CRPp (high sensitivity CRP) oznaczano przed pPCI przy użyciu metody immunochemicznej o wysokiej czułości.
Wyniki: Stwierdzono istotne zależności między stężeniem hs-CRPp a czasem bólu zawałowego, stężeniem hemoglobiny glikowanej (HbA1c) oraz lipoprotein o małej gęstości (LDL) w osoczu przy przyjęciu, a także obwodem brzucha i wskaźnikiem masy ciała (BMI). Znaleziono korelacje między hs-CRPp a wskaźnikami echokardiograficznymi LVSF podłużnej przy wypisie ze szpitala. Zarówno istotna globalna (LVEF £ 40%), jak i podłużna (S’£ 6,0 cm/s) LVSD występowała nieznamiennie częściej w IV kwartylu w porównaniu z I kwartylem stężenia hs-CRPp.
Wnioski: Na wczesne nasilenie reakcji zapalnej w przebiegu pierwszego w życiu STEMI istotnie wpływa czas trwania bólu zawałowego. Jednocześnie istnieje związek pomiędzy stężeniem hs-CRP przy przyjęciu a występowaniem LVSD przy wypisie ze szpitala. Wczesne nasilenie reakcji zapalnej w przebiegu STEMI zależy także od parametrów klinicznych i biochemicznych niezwiązanych z zawałem, takich jak: obwód brzucha, BMI, stężenie HbA1c oraz LDL.
Folia Cardiologica Excerpta 2011; 6, 2: 99–108

Abstract

Wstęp: Wystąpienie dysfunkcji skurczowej lewej komory (LVSD) po zawale serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI) ma niekorzystne znaczenie rokownicze. W czasie ostrego zawału serca dochodzi do uwalniania cytokin prozapalnych i wzrostu stężenia białka C-reaktywnego (CRP). Celem badania była ocena zależności między stężeniem CRP w osoczu przy przyjęciu do szpitala pacjentów z pierwszym w życiu STEMI leczonych przy użyciu pierwotnej przezskórnej interwencji wieńcowej (pPCI) a wskaźnikami echokardiograficznymi funkcji skurczowej lewej komory (LVSF) przy wypisie ze szpitala.
Metody: Obserwacji poddano 204 chorych (156 mężczyzn, 48 kobiet) hospitalizowanych z rozpoznaniem pierwszego w życiu STEMI leczonych przy użyciu pPCI. W badaniu echokardiograficznym przed wypisem ze szpitala oceniano następujące parametry LVSF: frakcję wyrzutową lewej komory (LVEF), wskaźnik kurczliwości lewej komory (WMSI) oraz średnią maksymalną prędkość skurczową 4 segmentów podstawnych lewej komory (S’). Stężenie hs-CRPp (high sensitivity CRP) oznaczano przed pPCI przy użyciu metody immunochemicznej o wysokiej czułości.
Wyniki: Stwierdzono istotne zależności między stężeniem hs-CRPp a czasem bólu zawałowego, stężeniem hemoglobiny glikowanej (HbA1c) oraz lipoprotein o małej gęstości (LDL) w osoczu przy przyjęciu, a także obwodem brzucha i wskaźnikiem masy ciała (BMI). Znaleziono korelacje między hs-CRPp a wskaźnikami echokardiograficznymi LVSF podłużnej przy wypisie ze szpitala. Zarówno istotna globalna (LVEF £ 40%), jak i podłużna (S’£ 6,0 cm/s) LVSD występowała nieznamiennie częściej w IV kwartylu w porównaniu z I kwartylem stężenia hs-CRPp.
Wnioski: Na wczesne nasilenie reakcji zapalnej w przebiegu pierwszego w życiu STEMI istotnie wpływa czas trwania bólu zawałowego. Jednocześnie istnieje związek pomiędzy stężeniem hs-CRP przy przyjęciu a występowaniem LVSD przy wypisie ze szpitala. Wczesne nasilenie reakcji zapalnej w przebiegu STEMI zależy także od parametrów klinicznych i biochemicznych niezwiązanych z zawałem, takich jak: obwód brzucha, BMI, stężenie HbA1c oraz LDL.
Folia Cardiologica Excerpta 2011; 6, 2: 99–108
Get Citation

Keywords

ostry zawał serca; pierwotna przezskórna interwencja wieńcowa; funkcja lewej komory; echokardiografia dwuwymiarowa; tkankowa echokardiografia doplerowska; białko C-reaktywne

About this article
Title

Zależność pomiędzy wyjściowym stężeniem białka C-reaktywnego a dysfunkcją skurczową lewej komory przy wypisie ze szpitala u pacjentów z pierwszym w życiu ostrym zawałem serca leczonych przezskórną interwencją wieńcową

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 6, No 2 (2011)

Article type

Original paper

Pages

99-108

Published online

2011-07-27

Page views

583

Article views/downloads

2029

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(2):99-108.

Keywords

ostry zawał serca
pierwotna przezskórna interwencja wieńcowa
funkcja lewej komory
echokardiografia dwuwymiarowa
tkankowa echokardiografia doplerowska
białko C-reaktywne

Authors

Iwona Świątkiewicz
Joanna Gierach
Przemysław Magielski
Mirosław Jabłoński
Adam Sukiennik
Joanna Ostrowska-Nowak
Marzenna Gruszka
Grażyna Odrowąż-Sypniewska
Jacek Kubica

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl