open access

Vol 6, No 2 (2011)
Original paper
Published online: 2011-07-27
Get Citation

Jakość wizualizacji układu żylnego serca w 64-rzędowej tomografii komputerowej

Agnieszka Młynarska, Rafal Młynarski, Włodzimierz Kargul, Maciej Sosnowski
Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(2):94-98.

open access

Vol 6, No 2 (2011)
Original Papers
Published online: 2011-07-27

Abstract

Wstęp: Wielorzędowa tomografia komputerowa (MSCT) jest badaniem, które w nieinwazyjny sposób może ocenić anatomię układu żylnego serca. Ocena żył docelowych przed zabiegami resynchronizacji jest bardzo ważnym elementem postępowania terapeutycznego. Celem niniejszej pracy badawczej była analiza jakości wizualizacji układu żylnego serca z uwzględnieniem zatoki wieńcowej i jej głównych dopływów w 64-rzędowej tomografii komputerowej serca.
Materiał i metody: U 220 chorych (129 mężczyzn; średni wiek: 57,2 ± 11,8 roku) wykonano 64-rzędową tomografię komputerową z wykorzystaniem skanera Aquilion 64 (Toshiba Medical Systems, Japonia). W każdym przypadku skanowanie z retrospektywnym bramkowaniem EKG przeprowadzono przy użyciu 64 warstw o grubości 0,5 mm na zatrzymanym oddechu. Wszystkie pomiary i oceny wykonywano na stacjach roboczych Vitrea 2 (Vital Images, Stany Zjednoczone; wersja oprogramowania: 3.9.0.0). Jakość wizualizacji oceniało dwóch doświadczonych w MSCT badaczy, przy wykorzystaniu autorskiej 6-punktowej skali służącej ocenie zatoki wieńcowej i głównych żył serca (0 — naczynie niewidoczne/brak naczynia; 5 — dobrze zakontrastowana struktura naczyniowa).
Wyniki: Najlepszą jakość wizualizacji uzyskano w przypadku zatoki wieńcowej (4,10 ± 1,08), najgorszą — w przypadku żyły przednio-bocznej (2,11 ± 1,10). Średnio liczba zobrazowanych żył w badanej grupie wynosiła 3,2 na pacjenta. Statystycznie więcej żył było widocznych w grupie starszych osób — w grupie powyżej 60. roku życia średnio 3,6 ± 1,1 żyły w porównaniu z grupą młodszych osób (< 60. rż.) — 2,9 ± 1,2 (p = 0,0001). Nie stwierdzono różnic pomiędzy płciami w jakości wizualizacji układu żylnego serca.
Wnioski: Żyły docelowe do resynchronizacji — żyła boczna i tylno-boczna — zwykle są najlepiej widoczne, co potencjalnie może wzmocnić przydatność MSCT.
Folia Cardiologica Excerpta 2011; 6, 2: 94–98

Abstract

Wstęp: Wielorzędowa tomografia komputerowa (MSCT) jest badaniem, które w nieinwazyjny sposób może ocenić anatomię układu żylnego serca. Ocena żył docelowych przed zabiegami resynchronizacji jest bardzo ważnym elementem postępowania terapeutycznego. Celem niniejszej pracy badawczej była analiza jakości wizualizacji układu żylnego serca z uwzględnieniem zatoki wieńcowej i jej głównych dopływów w 64-rzędowej tomografii komputerowej serca.
Materiał i metody: U 220 chorych (129 mężczyzn; średni wiek: 57,2 ± 11,8 roku) wykonano 64-rzędową tomografię komputerową z wykorzystaniem skanera Aquilion 64 (Toshiba Medical Systems, Japonia). W każdym przypadku skanowanie z retrospektywnym bramkowaniem EKG przeprowadzono przy użyciu 64 warstw o grubości 0,5 mm na zatrzymanym oddechu. Wszystkie pomiary i oceny wykonywano na stacjach roboczych Vitrea 2 (Vital Images, Stany Zjednoczone; wersja oprogramowania: 3.9.0.0). Jakość wizualizacji oceniało dwóch doświadczonych w MSCT badaczy, przy wykorzystaniu autorskiej 6-punktowej skali służącej ocenie zatoki wieńcowej i głównych żył serca (0 — naczynie niewidoczne/brak naczynia; 5 — dobrze zakontrastowana struktura naczyniowa).
Wyniki: Najlepszą jakość wizualizacji uzyskano w przypadku zatoki wieńcowej (4,10 ± 1,08), najgorszą — w przypadku żyły przednio-bocznej (2,11 ± 1,10). Średnio liczba zobrazowanych żył w badanej grupie wynosiła 3,2 na pacjenta. Statystycznie więcej żył było widocznych w grupie starszych osób — w grupie powyżej 60. roku życia średnio 3,6 ± 1,1 żyły w porównaniu z grupą młodszych osób (< 60. rż.) — 2,9 ± 1,2 (p = 0,0001). Nie stwierdzono różnic pomiędzy płciami w jakości wizualizacji układu żylnego serca.
Wnioski: Żyły docelowe do resynchronizacji — żyła boczna i tylno-boczna — zwykle są najlepiej widoczne, co potencjalnie może wzmocnić przydatność MSCT.
Folia Cardiologica Excerpta 2011; 6, 2: 94–98
Get Citation

Keywords

układ żylny serca; jakość wizualizacji; resynchronizacja

About this article
Title

Jakość wizualizacji układu żylnego serca w 64-rzędowej tomografii komputerowej

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 6, No 2 (2011)

Article type

Original paper

Pages

94-98

Published online

2011-07-27

Page views

525

Article views/downloads

2558

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(2):94-98.

Keywords

układ żylny serca
jakość wizualizacji
resynchronizacja

Authors

Agnieszka Młynarska
Rafal Młynarski
Włodzimierz Kargul
Maciej Sosnowski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl