open access

Vol 6, No 2 (2011)
Review paper
Published online: 2011-07-27
Get Citation

Niewydolność serca po przeszczepie nerek — część I. Epidemiologia, czynniki ryzyka, patomechanizmy

Anna Cichocka, Małgorzata Lelonek
Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(2):117-126.

open access

Vol 6, No 2 (2011)
Review Papers
Published online: 2011-07-27

Abstract

Choroby układu sercowo-naczyniowego są najczęstszą przyczyną zgonu chorych po przeszczepie nerek. Częstość ich występowania w tej grupie pacjentów jest 3–4-krotnie większa niż w populacji ogólnej. Wzrost zachorowań na choroby układu sercowo-naczyniowego u osób po przeszczepie nerek należy tłumaczyć sumowaniem się trzech kategorii czynników ryzyka: 1) klasycznych sercowo-naczyniowych, 2) związanych z przeszczepem i leczeniem immunosupresyjnym oraz 3) związanych z dysfunkcją przeszczepu. Prowadzi to głównie do zmian w strukturze i funkcji lewej komory oraz progresji kardiomiopatii mocznicowej. Najczęściej dochodzi do przerostu i włóknienia mięśnia sercowego, co przyczynia się do niewydolności serca, zaburzeń przewodzenia i arytmii.
Folia Cardiologica Excerpta 2011; 6, 2: 117–126

Abstract

Choroby układu sercowo-naczyniowego są najczęstszą przyczyną zgonu chorych po przeszczepie nerek. Częstość ich występowania w tej grupie pacjentów jest 3–4-krotnie większa niż w populacji ogólnej. Wzrost zachorowań na choroby układu sercowo-naczyniowego u osób po przeszczepie nerek należy tłumaczyć sumowaniem się trzech kategorii czynników ryzyka: 1) klasycznych sercowo-naczyniowych, 2) związanych z przeszczepem i leczeniem immunosupresyjnym oraz 3) związanych z dysfunkcją przeszczepu. Prowadzi to głównie do zmian w strukturze i funkcji lewej komory oraz progresji kardiomiopatii mocznicowej. Najczęściej dochodzi do przerostu i włóknienia mięśnia sercowego, co przyczynia się do niewydolności serca, zaburzeń przewodzenia i arytmii.
Folia Cardiologica Excerpta 2011; 6, 2: 117–126
Get Citation

Keywords

niewydolność serca; przeszczep nerek; czynniki ryzyka

About this article
Title

Niewydolność serca po przeszczepie nerek — część I. Epidemiologia, czynniki ryzyka, patomechanizmy

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 6, No 2 (2011)

Article type

Review paper

Pages

117-126

Published online

2011-07-27

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(2):117-126.

Keywords

niewydolność serca
przeszczep nerek
czynniki ryzyka

Authors

Anna Cichocka
Małgorzata Lelonek

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl