open access

Vol 6, No 2 (2011)
Review paper
Published online: 2011-07-27
Get Citation

Cukrzyca i dysfunkcja śródbłonka — krótkie spojrzenie na złożony problem

Karolina Obońska, Zofia Grąbczewska, Jacek Fisz, Jacek Kubica
Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(2):109-116.

open access

Vol 6, No 2 (2011)
Review Papers
Published online: 2011-07-27

Abstract

Cukrzyca obok nadciśnienia tętniczego, hipercholesterolemii, palenia tytoniu stanowi jeden z najistotniejszych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Chorzy na cukrzycę są obarczeni niemal 4-krotnie wyższym ryzykiem zgonu z powodu powikłań sercowo-naczyniowych niż osoby zdrowe. U podłoża miażdżycy leży dysfunkcja śródbłonka. Prawidłowo działający śródbłonek, wydzielając naczynioprotekcyjne substancje, zapewnia homeostazę układu krążenia. Konsekwencją jego aktywacji jest natomiast uruchomienie licznych niekorzystnych w skutkach zdarzeń. Cukrzyca jest jednym z wielu czynników sprzyjających dysfunkcji śródbłonka.
W cukrzycy, której nieodłączną cechę stanowi hiperglikemia, dochodzi do zaburzenia równowagi w układzie utleniaczy–przeciwutleniaczy. Powoduje to nasilenie stresu oksydacyjnego, sprzyjającego aktywacji kinazy białkowej C, przemianom glukozy w cyklu poliolowym czy zwiększeniu powstawania diacyloglicerolu. Wszystko to prowadzi do dysfunkcji śródbłonka i przyspieszenia rozwoju miażdżycy. Lepsze poznanie mechanizmów prowadzących do uszkodzenia śródbłonka w cukrzycy powinno umożliwić skuteczniejszą prewencję i leczenie już istniejących powikłań.
Folia Cardiologica Excerpta 2011; 6, 2: 109–116

Abstract

Cukrzyca obok nadciśnienia tętniczego, hipercholesterolemii, palenia tytoniu stanowi jeden z najistotniejszych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Chorzy na cukrzycę są obarczeni niemal 4-krotnie wyższym ryzykiem zgonu z powodu powikłań sercowo-naczyniowych niż osoby zdrowe. U podłoża miażdżycy leży dysfunkcja śródbłonka. Prawidłowo działający śródbłonek, wydzielając naczynioprotekcyjne substancje, zapewnia homeostazę układu krążenia. Konsekwencją jego aktywacji jest natomiast uruchomienie licznych niekorzystnych w skutkach zdarzeń. Cukrzyca jest jednym z wielu czynników sprzyjających dysfunkcji śródbłonka.
W cukrzycy, której nieodłączną cechę stanowi hiperglikemia, dochodzi do zaburzenia równowagi w układzie utleniaczy–przeciwutleniaczy. Powoduje to nasilenie stresu oksydacyjnego, sprzyjającego aktywacji kinazy białkowej C, przemianom glukozy w cyklu poliolowym czy zwiększeniu powstawania diacyloglicerolu. Wszystko to prowadzi do dysfunkcji śródbłonka i przyspieszenia rozwoju miażdżycy. Lepsze poznanie mechanizmów prowadzących do uszkodzenia śródbłonka w cukrzycy powinno umożliwić skuteczniejszą prewencję i leczenie już istniejących powikłań.
Folia Cardiologica Excerpta 2011; 6, 2: 109–116
Get Citation

Keywords

dysfunkcja śródbłonka; cukrzyca; stres oksydacyjny; czynniki ryzyka miażdżycy

About this article
Title

Cukrzyca i dysfunkcja śródbłonka — krótkie spojrzenie na złożony problem

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 6, No 2 (2011)

Article type

Review paper

Pages

109-116

Published online

2011-07-27

Page views

1756

Article views/downloads

12683

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(2):109-116.

Keywords

dysfunkcja śródbłonka
cukrzyca
stres oksydacyjny
czynniki ryzyka miażdżycy

Authors

Karolina Obońska
Zofia Grąbczewska
Jacek Fisz
Jacek Kubica

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

VM Media Group Sp. z o.o.Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

phone:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl