open access

Vol 7, No 1 (2012)
Praca oryginalna - przedruk
Published online: 2012-04-30
Get Citation

Zastosowanie wszczepialnych kardiowerterów- -defibrylatorów w profilaktyce pierwotnej u pacjentów w podeszłym wieku. Systematyczny przegląd piśmiennictwa i metaanaliza

Melissa H. Kong, Sana M. Al-Khatib, Gillian D. Sanders, Vic Hasselblad, Eric D. Peterson
Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(1):10-22.

open access

Vol 7, No 1 (2012)
Praca oryginalna - przedruk
Published online: 2012-04-30

Abstract

Wstęp: W randomizowanych badaniach klinicznych (RCT) wykazano skuteczność zastosowania wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów (ICD) w zapobieganiu nagłym zgonom sercowym (SCD) w określonych grupach chorych. Jednak w badaniach tych oceniano niewielkie grupy chorych ≥ 65. roku życia, a całkowite korzyści z wszczepienia ICD wśród starszych pacjentów mogą być ograniczone ze względu na zwiększone ryzyko zgonu. Na podstawie aktualnego piśmiennictwa oceniono, na ile wszczepienie ICD zmniejsza ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny u pacjentów ≥ 65. roku życia oraz w wieku ≥ 75 lat.
Metody: Danych z RCT oraz badań obserwacyjnych oceniających profilaktykę pierwotną SCD, w zależności od wieku, poszukiwano w bazie MEDLINE. Za pierwszorzędowy punkt końcowy przyjęto śmiertelność ocenianą w metaanalizach lub RCT z zastosowaniem modelu ″random-effects″. Za drugorzędowe punkty końcowe przyjęto śmiertelność związaną z zabiegiem operacyjnym, powikłania odległe oraz jakość życia (QoL).
Wyniki: Do RCT nie włączano zbyt licznych grup pacjentów ≥ 65. roku życia (od 33% badanej populacji w badaniu DEFINITE do 56% w badaniu MUSTT). Na podstawie zsumowanych danych z 4 RCT (n = 3562) wykazano, że wszczepienie ICD w profilaktyce pierwotnej skutecznie zapobiega śmiertelności całkowitej u chorych w wieku ≥ 65 lat [współczynnik hazardu (HR): 0,66; 95% przedział ufności (CI): 0,50–0,87; test niejednorodności X2 = 5,26; p = 0,15). U pacjentów ≥ 75. roku życia zsumowane dane z 4 badań RCT (n = 579) również potwierdziły skuteczność ICD w profilaktyce pierwotnej w zapobieganiu śmiertelności całkowitej (HR: 0,73; 95% CI: 0,51–0,974; p = 0,03). Wydaje się, że powikłania związane z ICD, z zabiegiem operacyjnym, wewnątrzszpitalne oraz odległe nie różnią się istotnie w grupach pacjentów w podeszłym wieku w porównaniu z młodszymi chorymi, jednak pozostaje niejasne, czy u starszych osób wszczepienie ICD poprawia jakość życia bardziej niż u młodszych chorych.
Wnioski: Choć dane dotyczące skuteczności ICD u pacjentów ≥65. roku życia są ograniczone i rozbieżne, a dostępne informacje na temat chorych w wieku ≥ 75 lat — jeszcze bardziej niepełne, wyniki niniejszej metaanalizy sugerują, że pacjenci w podeszłym wieku mogą odnieść korzyści z wszczepienia ICD w ramach profilaktyki pierwotnej. Rezultaty autorów metaanalizy powinny zostać zweryfikowane w kolejnych badaniach, zwłaszcza oceniających powikłania związane z ICD oraz jakość życia.

Abstract

Wstęp: W randomizowanych badaniach klinicznych (RCT) wykazano skuteczność zastosowania wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów (ICD) w zapobieganiu nagłym zgonom sercowym (SCD) w określonych grupach chorych. Jednak w badaniach tych oceniano niewielkie grupy chorych ≥ 65. roku życia, a całkowite korzyści z wszczepienia ICD wśród starszych pacjentów mogą być ograniczone ze względu na zwiększone ryzyko zgonu. Na podstawie aktualnego piśmiennictwa oceniono, na ile wszczepienie ICD zmniejsza ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny u pacjentów ≥ 65. roku życia oraz w wieku ≥ 75 lat.
Metody: Danych z RCT oraz badań obserwacyjnych oceniających profilaktykę pierwotną SCD, w zależności od wieku, poszukiwano w bazie MEDLINE. Za pierwszorzędowy punkt końcowy przyjęto śmiertelność ocenianą w metaanalizach lub RCT z zastosowaniem modelu ″random-effects″. Za drugorzędowe punkty końcowe przyjęto śmiertelność związaną z zabiegiem operacyjnym, powikłania odległe oraz jakość życia (QoL).
Wyniki: Do RCT nie włączano zbyt licznych grup pacjentów ≥ 65. roku życia (od 33% badanej populacji w badaniu DEFINITE do 56% w badaniu MUSTT). Na podstawie zsumowanych danych z 4 RCT (n = 3562) wykazano, że wszczepienie ICD w profilaktyce pierwotnej skutecznie zapobiega śmiertelności całkowitej u chorych w wieku ≥ 65 lat [współczynnik hazardu (HR): 0,66; 95% przedział ufności (CI): 0,50–0,87; test niejednorodności X2 = 5,26; p = 0,15). U pacjentów ≥ 75. roku życia zsumowane dane z 4 badań RCT (n = 579) również potwierdziły skuteczność ICD w profilaktyce pierwotnej w zapobieganiu śmiertelności całkowitej (HR: 0,73; 95% CI: 0,51–0,974; p = 0,03). Wydaje się, że powikłania związane z ICD, z zabiegiem operacyjnym, wewnątrzszpitalne oraz odległe nie różnią się istotnie w grupach pacjentów w podeszłym wieku w porównaniu z młodszymi chorymi, jednak pozostaje niejasne, czy u starszych osób wszczepienie ICD poprawia jakość życia bardziej niż u młodszych chorych.
Wnioski: Choć dane dotyczące skuteczności ICD u pacjentów ≥65. roku życia są ograniczone i rozbieżne, a dostępne informacje na temat chorych w wieku ≥ 75 lat — jeszcze bardziej niepełne, wyniki niniejszej metaanalizy sugerują, że pacjenci w podeszłym wieku mogą odnieść korzyści z wszczepienia ICD w ramach profilaktyki pierwotnej. Rezultaty autorów metaanalizy powinny zostać zweryfikowane w kolejnych badaniach, zwłaszcza oceniających powikłania związane z ICD oraz jakość życia.
Get Citation

Keywords

starzenie się; defibrylacja; nagły zgon

About this article
Title

Zastosowanie wszczepialnych kardiowerterów- -defibrylatorów w profilaktyce pierwotnej u pacjentów w podeszłym wieku. Systematyczny przegląd piśmiennictwa i metaanaliza

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 7, No 1 (2012)

Pages

10-22

Published online

2012-04-30

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(1):10-22.

Keywords

starzenie się
defibrylacja
nagły zgon

Authors

Melissa H. Kong
Sana M. Al-Khatib
Gillian D. Sanders
Vic Hasselblad
Eric D. Peterson

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl