open access

Vol 7, No 1 (2012)
Young Cardiology
Published online: 2012-04-30
Get Citation

Gamma-glutamylotranspeptydaza — potencjalny czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych?

Mateusz Mościński, Bartłomiej Bartoszek, Bożena Szyguła-Jurkiewicz
Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(1):60-64.

open access

Vol 7, No 1 (2012)
Young Cardiology
Published online: 2012-04-30

Abstract

Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) jest markerem wykorzystywanym rutynowo w diagnostyce chorób wątroby i dróg żółciowych. W przeszłości aktywność GGTP monitorowano w przebiegu zawału serca. Z czasem wprowadzono bardziej czułe i swoiste markery uszkodzenia kardiomiocytów. W związku z tym znaczenie GGTP zmniejszyło się. W ostatnich latach GGTP ponownie znalazło się w kręgu zainteresowań specjalistów zajmujących się chorobami układu sercowo-naczyniowego. Zaobserwowano, że zwiększona aktywność GGTP może być wskaźnikiem prognostycznym zachorowalności i śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych. Liczne badania sugerują przydatność GGTP jako czynnika rokowniczego zarówno u pacjentów z niewydolnością serca i chorobą wieńcową, jak i u osób bez rozpoznanych chorób układu sercowo-naczyniowego. Ponadto pojawiły się doniesienia o wartości predykcyjnej GGTP w monitorowaniu restenozy w stencie oraz choroby pomostów aortalno-wieńcowych. Przyczyna i potencjalny mechanizm tych korelacji nie zostały w pełni poznane. Potrzebne są dalsze badania w celu bardziej precyzyjnego określenia znaczenia GGTP dla poszczególnych schorzeń układu sercowo-naczyniowego.

Abstract

Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) jest markerem wykorzystywanym rutynowo w diagnostyce chorób wątroby i dróg żółciowych. W przeszłości aktywność GGTP monitorowano w przebiegu zawału serca. Z czasem wprowadzono bardziej czułe i swoiste markery uszkodzenia kardiomiocytów. W związku z tym znaczenie GGTP zmniejszyło się. W ostatnich latach GGTP ponownie znalazło się w kręgu zainteresowań specjalistów zajmujących się chorobami układu sercowo-naczyniowego. Zaobserwowano, że zwiększona aktywność GGTP może być wskaźnikiem prognostycznym zachorowalności i śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych. Liczne badania sugerują przydatność GGTP jako czynnika rokowniczego zarówno u pacjentów z niewydolnością serca i chorobą wieńcową, jak i u osób bez rozpoznanych chorób układu sercowo-naczyniowego. Ponadto pojawiły się doniesienia o wartości predykcyjnej GGTP w monitorowaniu restenozy w stencie oraz choroby pomostów aortalno-wieńcowych. Przyczyna i potencjalny mechanizm tych korelacji nie zostały w pełni poznane. Potrzebne są dalsze badania w celu bardziej precyzyjnego określenia znaczenia GGTP dla poszczególnych schorzeń układu sercowo-naczyniowego.
Get Citation

Keywords

gamma-glutamylotransferaza; rokowanie; miażdżyca tętnic wieńcowych; niewydolność serca; zawał serca

About this article
Title

Gamma-glutamylotranspeptydaza — potencjalny czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych?

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 7, No 1 (2012)

Pages

60-64

Published online

2012-04-30

Page views

3468

Article views/downloads

11811

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(1):60-64.

Keywords

gamma-glutamylotransferaza
rokowanie
miażdżyca tętnic wieńcowych
niewydolność serca
zawał serca

Authors

Mateusz Mościński
Bartłomiej Bartoszek
Bożena Szyguła-Jurkiewicz

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

VM Media Group Sp. z o.o.Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

phone:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl