open access

Vol 7, No 1 (2012)
Review paper
Published online: 2012-04-30
Get Citation

Terapia resynchronizująca u chorych z niewydolnością serca

Anna Hrynkiewicz-Szymańska, Marek Kuch
Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(1):41-45.

open access

Vol 7, No 1 (2012)
Review Papers
Published online: 2012-04-30

Abstract

Niewydolność serca występuje u około 2–3% populacji. Jedną z opcji terapeutycznych w tej grupie chorych jest terapia resynchronizująca (CRT), w przypadku której udowodniono wpływ na zmniejszenie chorobowości oraz śmiertelności u pacjentów z niewydolnością serca w III lub IV klasie według Nowojorskiego Towarzystwa Kardiologicznego (NYHA), z frakcją wyrzutową lewej komory wynoszącą &le: 35%, powiększonym późnorozkurczowym wymiarem lewej komory serca w badaniu echokardiograficznym > 55 mm oraz wydłużonym czasem trwania zespołów QRS w elektrokardiogramie ≥ 120 ms, poddanych optymalnemu leczeniu farmakologicznemu. Na kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Sztokholmie w 2010 roku zaprezentowano uaktualnione zalecenia dotyczące CRT u chorych z niewydolnością serca.

Abstract

Niewydolność serca występuje u około 2–3% populacji. Jedną z opcji terapeutycznych w tej grupie chorych jest terapia resynchronizująca (CRT), w przypadku której udowodniono wpływ na zmniejszenie chorobowości oraz śmiertelności u pacjentów z niewydolnością serca w III lub IV klasie według Nowojorskiego Towarzystwa Kardiologicznego (NYHA), z frakcją wyrzutową lewej komory wynoszącą &le: 35%, powiększonym późnorozkurczowym wymiarem lewej komory serca w badaniu echokardiograficznym > 55 mm oraz wydłużonym czasem trwania zespołów QRS w elektrokardiogramie ≥ 120 ms, poddanych optymalnemu leczeniu farmakologicznemu. Na kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Sztokholmie w 2010 roku zaprezentowano uaktualnione zalecenia dotyczące CRT u chorych z niewydolnością serca.
Get Citation

Keywords

niewydolność serca; elektroterapia; wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

About this article
Title

Terapia resynchronizująca u chorych z niewydolnością serca

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 7, No 1 (2012)

Article type

Review paper

Pages

41-45

Published online

2012-04-30

Page views

580

Article views/downloads

5307

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(1):41-45.

Keywords

niewydolność serca
elektroterapia
wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Authors

Anna Hrynkiewicz-Szymańska
Marek Kuch

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl