open access

Vol 7, No 1 (2012)
Review paper
Published online: 2012-04-30
Get Citation

Ostry zator tętnicy płucnej — początek nowej choroby?

Alicja Nowowiejska-Wiewióra, Ilona Skoczylas, Aleksandra Majsnerowska
Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(1):35-40.

open access

Vol 7, No 1 (2012)
Review Papers
Published online: 2012-04-30

Abstract

Zatorowość płucna i zakrzepica żył głębokich to dwie postaci kliniczne żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej. Od 2008 roku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego rozpoznaje się zator płucny wysokiego i niewysokiego ryzyka. Podstawowym badaniem diagnostycznym stosowanym w zatorowości płucnej wysokiego ryzyka jest tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczości. Z kolei u chorych z mało prawdopodobnym zatorem płucnym podstawowym badaniem diagnostycznym jest oznaczenie dimeru D. Zatorowość płucna wysokiego ryzyka wymaga leczenia fibrynolitycznego, zatorowość niewysokiego ryzyka zmusza do jak najszybszego wdrożenia terapii przeciwkrzepliwej u chorych z klinicznie prawdopodobną zatorowością płucną. Ostra zatorowość płucna może dać początek przewlekłej chorobie zakrzepowo- zatorowej. Szacuje się, że zapadalność na tę chorobę wynosi 0,1–3,8% po przebytym incydencie ostrej zatorowości płucnej.

Abstract

Zatorowość płucna i zakrzepica żył głębokich to dwie postaci kliniczne żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej. Od 2008 roku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego rozpoznaje się zator płucny wysokiego i niewysokiego ryzyka. Podstawowym badaniem diagnostycznym stosowanym w zatorowości płucnej wysokiego ryzyka jest tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczości. Z kolei u chorych z mało prawdopodobnym zatorem płucnym podstawowym badaniem diagnostycznym jest oznaczenie dimeru D. Zatorowość płucna wysokiego ryzyka wymaga leczenia fibrynolitycznego, zatorowość niewysokiego ryzyka zmusza do jak najszybszego wdrożenia terapii przeciwkrzepliwej u chorych z klinicznie prawdopodobną zatorowością płucną. Ostra zatorowość płucna może dać początek przewlekłej chorobie zakrzepowo- zatorowej. Szacuje się, że zapadalność na tę chorobę wynosi 0,1–3,8% po przebytym incydencie ostrej zatorowości płucnej.
Get Citation

Keywords

zatorowość płucna; zakrzepica żył głębokich; fibrynoliza; filtry żylne

About this article
Title

Ostry zator tętnicy płucnej — początek nowej choroby?

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 7, No 1 (2012)

Article type

Review paper

Pages

35-40

Published online

2012-04-30

Page views

991

Article views/downloads

11515

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(1):35-40.

Keywords

zatorowość płucna
zakrzepica żył głębokich
fibrynoliza
filtry żylne

Authors

Alicja Nowowiejska-Wiewióra
Ilona Skoczylas
Aleksandra Majsnerowska

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

VM Media Group Sp. z o.o.Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

phone:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl